Nå er lista klar – disse helsearbeiderne i kommunen vaksineres først

Sprøyter med Covid-19 vaksine fra Pfizer /Biontech klare til vaksinering.

Sprøyter med Covid-19 vaksine fra Pfizer /Biontech klare til vaksinering. Foto:

Til uka starter vaksinering av helsearbeidere i Drammen kommune. Her er lista over dem som vaksineres først.

DEL

DRAMMEN: Kommunen kan bruke 20 prosent av vaksinene de får til å vaksinere helsepersonell. Drammen kommune har nå laget en prioriteringsliste over hvem som skal vaksineres først.

Prioriteringen er gjort etter kriterier fra Folkehelseinstituttet. Kriteriene er blant annet at det er helsepersonell som utfører essensielle tjenester som er vanskelig å erstatte og helsepersonell som er i direkte kontakt med smittede.

Øverst på lista står nøkkelpersoner på sykehjem. Blant de første som vaksineres kan bli ansatte på Fjell sykehjem hvor det har dødd 15 personer av koronaviruset.

– Når det gjelder helsepersonell som jobber på Fjell sykehjem, vil det kunne være aktuelt å vaksinere denne gruppen tidlig, skriver kommunen på sine nettsider.

Her er prioriteringslisten:

 1. Nøkkelpersonell med sentral rolle innen utbruddshåndtering på sykehjem. Det vurderes i hvert enkelt tilfelle om vaksinering vil kunne ha noen effekt for håndteringen av selve utbruddet.
 2. Sykepleiere til omdisponering.
 3. Sykepleiere på isolasjonspost, kommunale akutte døgnplasser og Drammen helsehus avdeling 2.
 4. Sykehjemsleger. Feltsykepleiere (lavterskel rusbehandling).
 5. Sykepleiere ved Drammen helsehus.
 6. Sykepleiere ved Bråta helse- og aktivitetssenter.
 7. Laboratorietjenesten.
 8. Sykepleiere for øvrig innen institusjon.
 9. Sykepleiere og leger med minst to vakter i uka ved legevakt og/eller luftveisklinikken.
 10. Sykepleiere for øvrig innen hjemmetjenesten.
 11. Sykepleiere og vernepleiere innenfor tjenester for mennesker med nedsatt funksjonsevne.
 12. Personell til koronavaksinasjon.
 13. Personell på teststasjonene.
 14. Helsepersonell generelt ved Drammen helsehus og Bråta helse- og aktivitetssenter.
 15. Helsepersonell generelt ved institusjoner og i hjemmetjenesten utenom sykepleiere.
 16. Fastleger og helsesekretærer.
 17. Kommunale og private fysioterapeuter og ergoterapeuter.
 18. Personell på helsestasjoner, i skoletjeneste og ved helsestasjonen for ungdom.
 19. Øvrig helsepersonell i kommunen.

Det vil være rundt 100 helseansatte som vaksineres i uke to og tre. Hvor mange som vaksineres etter det avhenger av hvor mange vaksiner kommunen får.

Drammen sykehus har et pågående smitteutbrudd med 25 smittede hittil, men sykehusene får vaksiner direkte fra Folkehelseinstituttet. Sykehusansatte er derfor ikke med på kommunens prioriteringsliste.

15 av 50 beboere døde på Fjell sykehjem: – Frykter flere dødsfall

Artikkeltags