Nå har det blitt gratis barnehage for de med lavest inntekt både i gamle Svelvik og Nedre Eiker

Av
DEL

KronikkDette er en kronikk, skrevet av en ekstern bidragsyter. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdninger.Rådmannen har akkurat lagt fram sitt andre budsjett for vår nye kommune, og det er nå snart et år siden vi la premissene for hvordan Drammen skulle utvikle seg det neste året.

Som hovedutvalgsledere for de fire hovedutvalgene Teknisk, Oppvekst og utdanning, Helse Sosial og omsorg samt Kultur, idrett og frivillighet, jobber vi hver dag for å gjøre kommunen grønnere og mer sosialt rettferdig. Samtidig følger vi opp hele det nye kommunestyrets mål om å bygge den nye kommune sammen, som gir deg gode tjenester i hele den nye kommunen, og som er tilpassa de forholda der du bor.

Det er mye vi kunne trukket fram, men vi vil peke på noen fordeler og forbedringer vi har fått til i løpet av det første året med ny kommune.

For det er mye vi har fått til. Under følger noen av de tingene vi har valgt å trekke fram fra våre områder:

Felles satsning på et områdeløft på Strømsø som involverer alle våre fagområder. Her skal vi gjennom målretta satsing over mange år løfte Strømsø. Målet er å legge til rette for bedre tjenester, der de ansatte i større grad skal jobbe på tvers av fagområder. Det skal bli bedre trafikkavvikling og flere åpne byrom til beste for innbyggerne. Utstrakt samarbeid med hele spekteret av frivillige og næringslivet er også viktig hvis vi skal nå hovedmålet om å løfte området både utseendemessig og særlig innholdsmessig.

Målet er i fellesskap å finne gode løsninger tilpasset Strømsø, som gjør at flere barn gjør det bra på skolen og i livet, og at færre faller utenfor. Det lykkes vi bare med hvis vi sammen gjør et krafttak. Et krafttak så interessant at også regjeringen støtter opp om det.

Vi gjør Drammen grønnere og mer sosialt rettferdig hver dag, og her er noen av våre resultater etter ti måneder ved roret:

For barn og unge er det nå blitt gratis barnehage for de med lavest inntekt både i gamle Svelvik og Nedre Eiker, samt at vi er i gang med å innføre en ny og forbedret modell for foreldrebetaling i SFO. Tidlig forebygging er viktig, derfor er det også gledelig at vi har fått til en politisk satsing på tre sosialfaglige stillinger i skolen, som kommer i tillegg til den enkelte skoles budsjett og som kan brukes av alle skolene i kommunene.

Andre ting er: Enklere og raskere søknadsprosesser knyttet til søkbare midler innenfor kultur og frivillighet, tydelig og utvidet satsing på aktive lokalsamfunn ute i kommunedelene. Nye ordninger for lokaldemokrati og innbyggermedvirkning er i oppstartsfasen med viktig finansiering og tilrettelegging fra kommunens side, med både nærutvalg og kulturråd.

Den nye kommunen har en befolkning der flere blir gamle. Det tyder på at vi lykkes godt med mange av tjenestene våre, men det gir også økt behov for tjenester.

Vi er nå i ferd med å sette startskuddet for nytt sykehjem i Krokstadelva med kostnad opp mot én milliard kroner, et viktig premiss for sammenslåinga, og en satsing vi aldri ville klart hver for oss. Samtidig forsøker vi å dreie tjenestene vi yter slik at flest mulig kan bo hjemme og være sjef i eget liv lengst mulig. Det er mulig å få til fordi vi i enda større grad enn tidligere kan spille på flere ressurser, både internt i kommunen, men også gjennom verdifulle bidrag fra frivillig sektor.

Vi har sørga for en tydelig satsing på sykkel og gange, særlig retta inn mot skoleveier, vi har økt kvalitetskrav til brøyting og at plan og byggesak behandles politisk raskt etter at de administrative innstillinger er gjort. Fremover vil det prioriteres høyt å få ned behandlingstiden ytterligere.

Vi er stolte over det vi har fått til, men vi er som alle innbyggere i Drammen, utålmodig etter å gjøre kommunen vår enda grønnere og mer sosialt rettferdig.

Les også:


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags