Flere røykfrie uteområder er et naturlig skritt på veien mot et tobakksfritt samfunn.

De siste tiårene har røyking gått ned, men fortsatt står røyking og tobakk for betydelige helsekonsekvenser for den enkelte og for samfunnet.

Over åtte millioner mennesker dør hvert eneste år som følge av tobakksbruk. I Norge mister vi over 5.000 i året. Det gjør denne dagen like viktig som før.

Vi i Kreftforeningen mener røykfrie uteområder er et naturlig neste skritt på veien mot et tobakksfritt samfunn. Å bli utsatt for tobakksrøyk kan være like helsefarlig ute i friluft som innendørs, og selv små mengder kan skade din og min helse.

Les også

Vi har alle rett til et røykfritt miljø, ikke minst våre barn. Det er vårt felles ansvar å følge opp dette. Tobakksskadeloven § 28 er krystallklar, og barn skal ikke utsettes for passiv røyking. Likevel forteller Folkehelseinstituttet at ett av ti barn fortsatt blir utsatt for passiv røyking daglig.

Røykfrie uteområder vil beskytte barna våre og kanskje forhindre at de starter å røyke. Voksne ikke-røykere og utsatte grupper som astmatikere og gravide vil også bli skånet. Det kan hjelpe dem som ønsker å slutte å røyke.

Det sier seg selv at det er enklere å slutte når man ikke eksponeres for røyking i omgivelsene rundt seg.

Les også

I den nye tobakksstrategien i Folkehelsemeldingen skriver regjeringen at de vil utvide vernet mot passiv røyking, og det er vi utrolig glade for. De ønsker å innføre røykeforbud i private biler der barn er passasjerer og på utendørs lekeplasser, idrettsområder og holdeplasser, og de vil utrede forslag til røykeforbud på uteserveringer, festivalområder, offentlige strender og parker.

Slike reguleringer har allerede blitt innført i en rekke land, blant annet i Sverige og Finland, og vi i Kreftforeningen heier på disse tiltakene.

Når disse tiltakene er fulgt opp har politikerne tatt de rette valgene på veien mot et tobakksfritt samfunn. Vi i Kreftforeningen vil applaudere.

Vårt fellesrom må bli røykfritt. Det er ingen grunn til å vente.

Nyheter fra Drammens Tidende