Gratis SFO vil viske ut forskjeller...

Nei da, jeg tenker ikke først og fremst på geografiske forskjeller, selv om de er store. Drammen har dyreste SFO-priser med 3.338 kroner pr. måned pr. barn, men nabokommuner er hakk i hæl. Hol kommune har laveste pris i Buskerud med 1.838 kroner pr. barn.

Det jeg tenker på med forskjeller, er forskjellene mellom fattig og rik. I en tidligere kronikk her i Drammens Tidende tok jeg opp en av SVs to viktigste velferdsreformer, innfasing av gratis tannhelse Det andre store velferdsløftet SV kjemper for er gratis SFO for alle. Begge deler er viktige tiltak for å få ned forskjellene i samfunnet.

Buskerud-benken - Arne Nævra

Hver uke skriver en representant fra Buskerud-benken på Stortinget i Drammens Tidende. Denne uken skriver Arne Nævra fra SV.

Kommende uke er det Masud Gharahkhani fra Ap som har ordet.

I dag går 8 av 10 førsteklassinger i SFO. De får være med på leik og læring i det fellesskapet som SFO er. Samtidig står noen barn på utsida av gjerdet og ser inn. De får ikke være med på dette tilbudet om leik, kultur- og fritidsaktiviteter. De må skille lag med klassekameraten og rusle hjem.

Mange av dem som ikke sender barna sine på SFO oppgir pris som årsaken. SV mener at ingen barn burde holdes utenfor på grunn av foreldrenes lommebok. Skolen er og skal være gratis, og for SV er det like viktig at alle skal få mulighet til å dela på skolefritidsordningen, uavhengig av foreldrenes økonomiske situasjon. SFO skal ikke være en kilde til utenforskap og økte forskjeller.

Derfor har SV nå programfestet gratis SFO for alle 1.-4. klassinger og for barn med særskilte behov for 1. – 7. trinn. Selvsagt kan dette fases gradvis inn, på samme måte som gratis tannhelsetjeneste. SV la for eksempel inn gratis SFO for 1. klassinger som en start i årets alternative budsjett.

LES MER AV ARNE NÆVRA:

Les også

Boligmarkedet skaper A- og B-lag

Med SVs forslag vil barnefamilien komme veldig godt ut av det. Med ett barn i SFO ville en drammensfamilie med vanlig inntekt spart nær 37.000 kroner på ett år (11 mnd.).

Men det skal Drammen ha. De har en veldig god ordning med gratis SFO til de foreldrene med aller lavest inntekt. Det kan innvilges etter søknad. Det er, som i flere andre kommuner, også søskenmoderasjon. Alt dette er bra og ære være Drammen for det.

Vi ser at i kommuner der SV styrer er det alt innført ordninger med gratis SFO/aktivitetsskole (AKS), som i Oslo og Stavanger. Resultatene kan ikke oversees, ikke engang fra våre politiske motstandere på høyresida. I Oslo er deltakelsen på AKS høyest i landet, 94 prosent, og alle bydeler har fått høyere deltakelse etter at det har blitt gratis deltidsplass. På Tøyen skole gikk deltakelsen opp fra 27 prosent til 100 prosent etter at tilbudet ble gratis.

SFO-tilbudet skal ikke bare være gratis, det bør også bli bedre. Flere ansatte og god oppfølging av barna hever kvaliteten på SFO. Et barn må slett ikke ha tilrettelagte aktiviteter hele tida. Men gode, frivillige tilbud kan gis samarbeid med idrett og kultur lokalt.

At barna våre skal være ferdig med sin «arbeidsdag» når SFO er ferdig, har lenge vært et viktig prinsipp for SV. Derfor må vi inkludere lekser og leksehjelp til en del av SFO-tilbudet slik at alle barn, uansett om de har foreldre som har ressurser til å hjelpe til eller ikke, skal være ferdige med arbeidet sitt når de kommer hjem. Det vil gi mer tid til familien og en mindre stresset hverdag for barnefamiliene.

Men er ikke SVs forslag bare luftslott som det ikke er mulig å finansiere? Nei, det er det ikke. Vi har selvsagt regnet ut alle kostnader med finansdepartementets hjelp. Vi har også sett at det er fullt mulig å innfase over noen få år. Men da må vi ikke gi milliarder i skattelettelser til de rikeste, slik høyrepartiene har gjort. Skattelettelser skal med SV ved roret gis til folk med vanlige og mindre inntekter. Men enda viktigere er altså velferdsordningene. Det betyr langt mer for den vanlige Drammenser som alle andre.

SFO er viktig for vennskap, lek og læring. Det er viktig for familier for å få tidsklemma til å løse seg. Mest av alt er SFO viktig for barna våre, derfor er det viktig for SV. Nå skal endelig alle barn få være med på leiken.

Flere innlegg fra Buskerudbenken:

Les også

Glitres verdier er enorme. Hva vil kommunene med selskapet?

Les også

Rusreformen: Muligheten for straff var en grunn til at jeg holdt meg unna narkotika

Les også

Arbeiderpartiet bryter aldri et skatteløfte

Les også

Avkriminalisering av narkotika betyr ikke fri flyt, men det vil redde liv