I Drammen kommune og fylkeskommune finnes kvinner og menn som er villige til å selge sin egen bestemor eller ikke tør stå opp for sine meningers mot. Sterke ord vil du kunne si, men visse ting bør fram i lyset. Og de bør fram i lyset nå. Tiden er i ferd med å renne ut i sanden for Norges nordligste sørlandsidyll.

Det gjelder Østlandets store tømmerterminal. Det kan synes som beliggenheten har pekt mot Juve i Svelvik siden 2018.

Et viktig spørsmål å stille innledningsvis: Fikk Svelviks politikere og vår egen fylkeskommune Vestfold delta i viktige møter som omhandlet temaet tømmerterminal i forbindelse med kommunesammenslåingen?

I et meningsinnleg i Svelviksposten 06.03.23 stilte undertegnede dette spørsmålet: «Når i tidsvinduet 2019–2023 ble det mer miljøvennlig å kjøre mer tømmertransport langs veien framfor jernbane?» Jeg refererte organisasjonssjef Olaf Bjella i Viken Skogs argumenter. I 2019 uttalte Bjella det slik: «Av de tre alternativene som nå blir utredet nærmere mener vi at Holmen er det beste alternativet, både fordi det er optimalt i forhold til hovedveiene og fordi det også kan kombineres med transport av tømmer på jernbane.»

Les også (fra 2019)

Nær fire år etter mener Bjella at det er regulering av Juve i Svelvik som gjelder. Sitat: «Det alternativet gir lavest mulig klimaavtrykk med transportkostnader vi kan leve med om det blir noe av veiplanene».

Hva hadde skjedd? Når ble det mer miljøvennlig å frakte mer tømmer langs veien framfor jernbane?

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård åpnet tømmerterminal på Hauerseter på Gardermoen 19.01.22 for å få mer tømmer fra vei over på jernbane. Konsernsjef i Norske Skog, Sven Ombudstvedt, slo da fast at en videreutvikling av jernbanenettet og terminalstrukturen fram mot 2050 vil være en forutsetning for gjennomføring av det grønne skiftet i industrien og oppfyllelse av Norges utslippsforpliktelser i Glasgowavtalen.

Hvor er varaordfører i Drammen kommune, Ståle Sørensen?

Han var pådriver for Drammens ambisjoner om å bli landets grønneste kommune. Bortsett fra at han var ganske tydelig til undertegnede i forrige runde om tømmerterminalen: «Om det står mellom Juve i Svelvik og Holmen i Drammen, da blir det Juve». Han var ikke den eneste i Drammen kommunestyre som hadde disse tankene. Det er ganske tydelig nå.

Les også (meningsinnlegg)

Les også

Smørstein er et egnet sted for ny tømmerterminal

Allerede i 2018 var det fire svært tydelige Høyre-stemmer som trosset skognæringens egne ønsker da Holmen og Lierstranda ble pekt ut som de heteste kandidatene.

Iht. artikkel i Drammens Tidende 13.12.18 ga Lier-ordfører Gunn Cecilie Ringdal (H) klar beskjed om at havna ikke var ønsket på Lierstranda. Fylkestingspolitiker Rune Kjølstad (H) manet innbyggerne i Drammen til engasjement. Han mente at en tømmerterminal inn i Drammen eller Fjordbyen ville være mer skadelig enn bomring rundt byen. Potensielt 30.000 vogntog i året (2018-tall) var lite interessant i storbyutviklingen. At disse 30.000 vogntogene skal fordeles i tømmerbiler med lengde på opp mot 24 meter og daglig dundre forbi både barneskole, barnehage, fjordpark, små badeviker og syklister nesten helt inn i Øvre Svelvik og tilbake igjen, det synes ikke å være Drammen sitt problem lenger.

Drammens tidligere ordfører, Tore Opdal Hansen (H), var klinkende klar i 2018 på at tømmerterminal i Drammen var helt uaktuelt. Det var også mannen som var klar til å ta over hans verv, Fredrik Haaning (H). Han som vraket bompengepakka da presset ble for stort. Fredrik Haaning satt som Drammens representant i arbeidsgruppa for å finne løsninger lenger ut i fjorden.

I Kristin Surliens (H) utspill til Dagsavisen 12.04.19, før bompengepakka vrakes (22.05.19), kan vi se at planen allerede var lagt: «Ja, vi har kanskje satt ny svelvikvei i spill i den forstand at det nå kan bli en realitet mye tidligere (…). «Det håper jeg folk i Svelvik vil ta inn over seg», sa Surlien til Dagsavisen den gangen. Jeg tenker det er viktig at Svelviks innbyggere nå får muligheten til å ta dette inn over seg på nytt.

Flere debattinnlegg og kronikker

I tragikomedien Holmen-Juve kastet så Høyre pinnen tilbake til fylkeskommunen, på tross av at en kommune på størrelse med Drammen står helt fritt til å beslutte beliggenhet av tømmerterminal selv. Men bompengepakka var vraket og det var helt essensielt å få fylkeskommunen med på laget igjen.

Eneste mulighet til tømmerterminal på Juve i Svelvik er at ny svelvikvei blir etablert. Jeg tror knapt det finnes den svelviking som ønsker ny svelvikvei på de premisser som nå er lagt. Spesielt ikke når vi vet at det er innbyggerne som bor på Åskollen og i de nye boligområdene rundt som er de som trenger ny svelvikvei mest.

I sammenslåingsprosessen med Drammen var det flere fra Svelvik med store politiske ambisjoner, det tror jeg alle kan være enige om. Så lenge en holder seg innenfor velgernes mandat er det for så vidt ikke noe galt i det. Nå trenger Svelvik politikere som tør å ta en kamp. Den kampen står om Svelvik nå.

Jeg ønsker deg velkommen opp på dekk, Kristin Surlien. Den omkampen får du ta. Det er på høy tid at folk i Svelvik får si sin mening gjennom en folkeavstemning.

Nyheter fra Drammens Tidende