Naboer til kamp mot utbygging: – En bønn om hjelp

Området er ryddet for trær og flere leiligheter allerede solgt, men flere naboer tar nå opp kampen mot Liebakk Panorama. Reguleringsplanen ble imidlertid vedtatt allerede i 2017, og om denne skal følges kan kommunestyret måtte vedta bruk av tvang.