Nabokrangel på Spikkestad avgjort. Må bruke ferien på å rive to garasjer

Kommunen har gjort vedtak om riving av to garasjer på Spikkestad etter en nabokrangel.