Nabolaget gror igjen – ser du hva som skjuler seg i hekken?

Naboer er skuffet over manglende stell av eiendommer Bane Nor har overtatt mens det bygges tunnel gjennom Strømsåsen.