Vi er med Russlands brutale invasjon i Ukraina vitne til den alvorligste krigen i Europa siden 2. verdenskrig. Resultatet etter uker er etter det vi får høre tusenvis av sivile drepte og enorme materielle ødeleggelser.

En tanke har streifet meg: Tenk om Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj hadde gått fram på følgende måte:

Han har møte med russiske myndigheter som truer med invasjon og sier følgende: Jeg vet det står 150.000 soldater og tungt militært utstyr på grensa klar til å angripe oss. Jeg vet at motstandsmoralen i mitt land er formidabel. Jeg vet at mitt land er militært svært underlegen Russland. Men jeg vet at vi kan yte stor motstand. Jeg vet da at det vil koste tusenvis av liv ikke minst sivile og enorme materielle ødeleggelser. Ønsker jeg det? Nei!

Jeg skjønner dere har til hensikt å invadere mitt land, avsette vårt demokratisk valgte styre og sette inn et russervennlig regime. Ok, vi vil ikke yte noe militær motstand. Dere trenger ikke å frakte inn tusenvis av soldater og utstyr. Vi overgir oss uten militær motstand.

Men vær fullstendig klar over følgende:

Vi kommer ikke til å samarbeide på noe plan. Vi vil si opp alle offentlige ansatte i stat og kommune. De vil organisere seg på ulike måter med ikkevoldelige aktiviteter for å hindre et eventuelt russisk vennlig regime i å utøve makt.

Jeg vet at reaksjonene fra titusenvis av Ukrainere vil være å yte sivil ikkevoldelig motstand. Det vil være sabotasjehandlinger, sivil ulydighet, ikkevoldelig hindring som gir det innsatte regime stor motstand. Det kommer til å bli store demonstrasjoner over hele Ukraina som vil mobilisere økende sivil ikkevoldelig motstand. Dere vil få en hel nasjon mot dere i forsøket på å etablere et russervennlig styre.

Tenk om denne ikkevold strategien hadde blitt gjennomført.

Ukraina hadde spart tusenvis av menneskeliv og enorme materielle ødeleggelser. Det hadde knapt vært en flyktning å se i nabolandene. Derimot ville det vært en strøm av mennesker fra hele verden som hadde latt seg imponere av det Ukrainske folk og som ville støtte dem i deres ikkevoldskamp.

Ja, motstandsfolk ville selvfølgelig blitt arrestert, torturert og drept, men ikke i nærheten av det omfang vi ser nå. Ikke minst uskyldige sivile og særlig barn ville vært forskånet for det vi nå ser.

Ja, dette tankeeksperimentet er kanskje naivt, men når og hvor har militærmakt løst konflikter og skapt fred? I Ukraina vil militær tradisjonell tenkning som vi nå er vitne til etter x antall uker og måneder med krig resultere i titusenvis, kanskje flere 100.000 døde hvorav svært mange sivile. Vi vil se et land i ruiner tappet for verdifulle mennesker som har flyktet til andre land.

Vi ser nå krigen er i ferd med å eskalere til hele Ukraina. Den ene byen etter den andre blir bombet sønder og sammen og vi ser enorme lidelser blant sivilbefolkningen.

Krigen er også i ferd med å øke spenningen internasjonalt og mange er nå redd for at den vil eskalere til å bli en storkrig med Nato/EU/USA involvert.

Kan det tenkes at en ikkevoldsstrategi hadde unngått dette helvete vi nå ser?

Er det ikke for dumt å ikke stille et sånt spørsmål når vi ser hva som er i ferd med å skje.

Ja, en ikkevolds motstand mot russisk intervensjon vil by på enorme utfordringer, men det er vel ikke mye tvil om at de negative konsekvensene ville blitt mye mindre.

Hva er framtida? Opprustning eller nedrustning?

LES OGSÅ: