Gå til sidens hovedinnhold

Når beslutninger tas i fylket - hva skal til for at du blir hørt?

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Hva skal til for at du blir hørt? Hva skal til for at du opplever at dine synspunkter kommer frem i de beslutninger som tas i fylket?

Kanskje tenker du: Er det så farlig da, fylket er ikke noe jeg trenger å forholde meg til.

For Høyre er det helt avgjørende at du som innbygger forteller oss hva du tenker og hva slags samfunn du ønsker å bo i. Fylkeskommunen har ansvar for en rekke områder som berører deg og de du er glad i, hver eneste dag. Fylket har ansvar for fylkesveier som du bruker til og fra butikken, og bussen som skal ta deg til og fra jobb. Fylket har ansvar for de videregående skolene, et utdanningstilbud som skal åpne opp for din datter og sønns studiefremtid eller arbeidsliv.

Fylkene har også ansvar for regional planlegging. Hvordan skal kommunen du bor i utvikle seg? Hvor tett eller spredt skal kommunen få lov til å bygge? Hvor skal bussen kjøre og hvor ofte? Alt dette og mye mer har fylket ansvaret for.

Høyre ønsker at det skal bli enklere for Vikens innbyggere å engasjere seg i politiske beslutninger. Vi har satt av 2,5 millioner i Høyres budsjettforslag for å skape bedre verktøy for medvirkning. Tilskuddsordningen er ment å bidra til innovative prosesser og å stimulere til at innbyggermedvirkningen øker.

Flere av beslutningene som tas i folkevalgte organer sendes ut i forkant på høring til organisasjoner og andre «høringsinstanser». Det er vel og bra. Vi i Høyre tror imidlertid at du som innbygger har gode meninger og tanker som med fordel kan komme oss politikere for øre.

Et godt eksempel er saken om nærskoleprinsippet kontra fritt skolevalg i videregående skole. Flertallet i Viken har gått inn for at det er nærskoleprinsippet som skal gjelde. Nå ser vi et voldsomt engasjement hos mange foreldre. Det er veldig bra.

Høyre skulle gjerne ha sett dette engasjementet langt tidligere. Derfor må det utvikles bedre verktøy for medvirkning. Bedre løsninger som gjør at du som innbygger lett kan holde deg oppdatert og at det finnes gode og enkle løsninger slik at nettopp du kan få sagt ifra.

Vi som politikere må og skal lytte til innbyggerne. Viken Høyre tror på en politikk som baseres på at samfunnet bygges nedenfra. Skal vi få til det så må du engasjere deg. Og da må det finnes gode løsninger og arenaer som gjør at du blir hørt.

Les også

Ett år med ny kommune. Bare én politiker får 6-er på terningen

Les også

Språkrådet har kåret «koronaen» til årets nyord

Les også

Sykehustomta: – Uansvarlig å ikke avklare prisen på forhånd

Kommentarer til denne saken