Gå til sidens hovedinnhold

Når legen har konkludert med operasjon innen en viss tid, skal du ikke settes på venteliste

Artikkelen er over 1 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Spørsmål: Jeg ble operert i foten for rundt et år siden. Etter operasjonen ble jeg informert om at jeg kunne komme innom sykehuset for å gi beskjed om når jeg var klar for tilsvarende operasjon i den andre foten. Det gjorde jeg, men ble avfeid med at dette måtte tas på telefon.

Jeg dro hjem og ringte til avdelingen, som da svarte at det ikke fungerte på den måten, men at fastlegen måtte henvise meg på nytt. Som sagt så gjort, og jeg fikk time til vurdering hos ortoped. Han var tydelig på at jeg måtte opereres fort, og avsluttet med å si at jeg ville få dato for operasjon i resepsjonen på vei ut. I resepsjonen fikk jeg nok en gang beskjed om at det ikke fungerte slik, men at de skulle sende meg brev med innkalling til time.

To måneder senere hadde jeg fortsatt ikke hørt noe, og jeg ringte til sykehuset nok en gang. De bekreftet at det ikke var satt opp time enda fordi det ikke var ledige timer for operasjon før tidligst om seks måneder. Dette mener jeg er en uakseptabel behandling av pasienter som trenger helsehjelp.

Svar: Det klare utgangspunktet er at alle pasienter skal oppleve gode, sikre og forutsigbare pasientforløp. Du setter fingeren på praktiske utfordringer ved mange sykehus, og det finnes utallige varianter av lignende negative erfaringer.

Isolert sett er de fleste svarene du har fått, stort sett riktige, men sett i sammenheng er det langt fra godt nok. Det mest kritikkverdige er at beskjeden om når det er nødvendig med ny operasjon, settes til side på grunn av kapasitetsproblemer og uten at du er informert.

Pasient- og brukerrettighetsloven § 3–2 gir alle pasienter en tydelig rett til all informasjonen som er nødvendig for å ha innsikt i egen helsetilstand og innholdet i helsehjelpen. Dette gjelder ikke bare den medisinske informasjonen du får av lege og sykepleier, men også all annen informasjon som gjelder deg. Det kan være informasjon om hvor du skal møte, medisiner du må slutte med før operasjon, hva som er fastlegens ansvar, kontrolltimer og alt annet praktisk som du trenger å vite. Er det nødvendig med ny henvisning, skal du ikke villedes til å tro at du i stedet kan ta direkte kontakt med sykehuset.

Legen som har hatt konsultasjonen med deg, foretar en medisinsk vurdering av hva som er riktig behandlingsplan og forsvarlig ventetid. God kommunikasjon er vanskelig fordi det er mye informasjon som formidles på en gang, og legene har ofte stramme tidsrammer. Likevel har de har plikt til å sette av nok tid til å oppsummere samtalen og gi deg anledning til å stille spørsmål. Det er også viktig at legene er tydelige på hva de mener må skje innen en viss tid, og hva som kan vente uten at det får konsekvenser for deg.

Når legene har konkludert med at operasjon skal gjennomføres innen en viss tid, skal du ikke settes på en venteliste som skyver operasjonen ut i tid utover det legen har bestemt fordi operasjonskapasiteten er for liten. Må operasjonen av ulike grunner utsettes, er det sykehuset som skal kontakte deg og bekrefte at dette er avklart med ansvarlig lege. Pasientforløpene skal alltid være forutsigbare, trygge og forsvarlige. Det må derfor settes opp ny time som legen er enig i, og du skal samtidig få vite at du har anledning til å bytte til annet sykehus med kortere ventetid. For å bygge tillit og skape trygghet, må sykehusene strekke seg langt for holde de avtalene de har med pasientene. Logistikk og informasjonsflyt er dessverre et tydelig forbedringsområde i mange helseforetak.

Les også

Han må kjøres til døra og støttes inn. Kommunen sier det er hans ansvar at veien er strødd og måkt

Les også

Hvorfor får jeg regning fra legevakta når jeg har betalt?

Les også

Hun fikk en kraftig hjerneblødning og døde to dager senere. Vi stiller spørsmål ved om bemanningen var god nok, men lederen ved sykehjemmet tilbakeviser våre påstander.

Les også

Hvorfor får jeg avslag på søknad om rehabiliteringsopphold?

Les også

Kan jeg bestemme hvilket sykehus som skal behandle meg?

Kommentarer til denne saken