Gunn Marit Helgesen i KS svarer Drammen Venstre i et innlegg i Drammens Tidende.Hun hevder KS er opptatt av kvalifiserte lærere og ser ikke problemet med uttalelsene til sine egne topp-byråkrater. Det burde hun. Når lokalpolitikere sier ifra, burde hun lytte.

La meg illustrere med to sitater fra KS sitt opprinnelige innlegg i Nationen.

Sitat 1: «Mange har høyere utdanning uten pedagogikk. En god del har påbegynt lærerutdanning».

Dette er en klar undergraving av betydningen av lærerutdannede lærere. Pedagogikken er liksom ikke viktig. Tenk om kommunene kunne ansatt fastleger uten godkjent legeutdanning. Da ville vi blitt kvitt fastlegekrisen på et blunk. Ville da KS skrevet: «Mange av de nyansatte fastlegene har høyere utdanning uten alle delene legeutdanningen krever. En god del har påbegynt medisinutdanning». Ville folk godtatt en fastlege med «påbegynt medisinutdanning»?

Sitat 2: «Det er mer enn én vei til å bli en god lærer. Lærere med variert utdanningsbakgrunn er en styrke for skolen. Det vil mange kjenne igjen fra sin egen og sine barns skolegang».

Igjen: Sett inn et annet yrke og si meg at dette ikke er en ansvarsløs holdning av en arbeidsgiver. La meg prøve med «sykepleier»:

Det er mer enn én vei til å bli en god sykepleier. Sykepleiere med variert utdanningsbakgrunn er en styrke for helsevesenet. Det vil mange kjenne igjen fra sine egne og sine barns møte med helsevesenet.

Prøv gjerne selv med en annen profesjon og se om denne argumentasjonen holder vann. Det gjør den ikke. Den undergraver betydningen av lærerutdanningen og fratar lærere faglig autoritet. Det er ansvarsløst.

At ansatte uten godkjent lærerutdanning får undervise i norsk skole, bidrar bare til en ting: Å dekke over at vi har et alvorlig problem. Dette synes visstnok KS er helt greit.

LES OGSÅ:

Les også

KS mener lærerkrisen kan avblåses. Virkelig?

Les også

Lærerforakten til KS har ikke Venstres støtte