Ett av Fremskrittspartiets viktigste prosjekter mens vi satt i regjering var at du skulle bli sjef i eget liv. Vi fjernet reguleringer, forskrifter, påbud, forbud og avgifter. Ene og alene var det ingen som ble merkbart friere av at de kunne kjøpe lakrispiper eller fikk lov å kjøre Segway, men summen av små seire fikk etter hvert betydning for hvordan vi kunne leve livene våre. Nemlig som vi vil.

Nå er dette fullstendig snudd på hodet. Vi har gått fra at regjeringen stoler på at du kan gjøre valg som passer best for ditt liv, til at regjeringen ønsker å velge for deg.

Forbud, påbud og økning i avgifter kommer smygende. Det aller nyeste eksempelet er Senterpartiets Lisa Marie Ness Klungland. Hun vil nå nekte deg å kjøpe Paracet på bensinstasjoner og i butikker.

Små inngrep i livene våre gjør oss stadig mindre fri. Alene kan hvert enkelt av disse inngrepene se ubetydelig ut, det er totalen av dem Frp advarer mot.

Buskerudbenken

Hver uke skriver en representant fra Buskerudbenken på Stortinget i Drammens Tidende. Denne uken skriver Kathy Lie fra SV. Torsdag 1. desember er det Per Olaf Lundteigen fra Senterpartiet som har ordet.

Her er noen flere eksempler på dette: Elever skal ikke få velge hvilken skole de skal gå på. Frp mener at elever er best egnet til å velge sin egen skole. Det er regjeringen uenig i. I vårt eget fylke var det fritt skolevalg. Noe av det første den nye regjeringen gjorde, var å oppheve dette. Det er synd for alle dem som ikke ønsker å gå på sin nærskole, noe som kan skyldes at man ønsker seg et annet tilbud eller et skifte av miljø. Samtidig som det gir elevene noe å strekke seg etter – gode karakterer fører naturligvis da med seg store valgmuligheter.

Det innføres kanskje merking av alkoholholdig drikke. Helse- og omsorgsdepartementet har bedt Helsedirektoratet om å utrede forslag til en ordning med slik merking. Helsedirektoratets anbefaling om at dette skal innføres i Norge kan ikke sies å være spesielt overraskende.

Jeg må vedgå at heller ikke merking av alkoholholdig drikke er en stor inngripen, men det er likevel problematisk av flere grunner.

Morten Wold

  • Navn: Morten Wold (Frp)
  • Parti: Fremskrittspartiet.
  • Født: 1967.
  • Bosted: Vikersund
  • Yrke: Stortingsrepresentant for Buskerud fra 2013 -
  • Blant annet Stortingets tredje visepresident, medlem av helse- og omsorgskomiteen, og Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling.

Alkohol er et lovlig produkt og et fornuftig forbruk bør ikke forbindes med skam. Det er ingen som hevder at alkohol er sunt, men det å nyte alkohol en gang i blant i godt selskap kan likevel ikke sies å være forbundet med stor helsefare.

Alle voksne vet at man ikke skal drikke alkohol når man er gravid eller når man skal kjøre bil. De som har et skadelig forbruk, får tak i alkohol uansett hvor utilgjengelig vi gjør den og hvor stygg emballasje vi setter på den. Og slik spesialemballasje vil påføre bransjen ekstrautgifter, noe som igjen vil kunne være prisdrivende på sluttproduktet til brukeren.

Fritt behandlingsvalg fjernes og private helseaktører skal kun være tilgjengelig for de rikeste.

Venstresiden har bestemt seg for å gå til kamp mot private helseaktører. Frp har lenge stått skulder ved skulder med private aktører, ikke bare fordi vi mener at markedskreftene bidrar til mer innovasjon, bedre konkurranse og et billigere tilbud, men fordi vi synes det ikke er galt å tjene penger på å levere et godt produkt.

Skulle vi lagt venstresidens logikk til grunn, skulle vi også hatt statlige kles-, sko- og dagligvarebutikker. Det er ikke mange tiårene siden vi oppløste telemonopolet, dit tror jeg ingen vil tilbake. Men når vi ser hvordan regjeringen går til kamp mot vår mulighet til å gjøre egne valg, skal jeg kanskje være forsiktig med å gi dem ideer.

LES FLERE INNLEGG FRA BUSKERUDBENKEN HER

Det skal innføres flere avgifter. Det snakkes nå helt seriøst om å innføre en ny sukkeravgift. Logikken pådriverne legger til grunn, er at befolkningen blir stadig mer usunn. Da kan det jo være fristende å innføre avgifter. Først av alt tror jeg dette er feil. Jeg tror ikke avgifter på sukker gjør at folk spiser mindre sjokolade - hvis den ikke blir hinsides høy, selvsagt. Det er selvsagt ikke bra om stadig flere blir overvektige. Det er heller ikke bra at folk får rabdomyolyse, altså akutt ødeleggelse av store mengder muskelceller, en tilstand som kan oppstå hos friske personer etter en svært hard treningsøkt, men det er ingen som snakker om å innføre avgifter på medlemskap på treningssentre av den grunn. Altså - alt med måte.

Nylig ble det også kjent at den såkalte Oslo-pakke 3 vil medføre en økning i bompenger på 40 prosent. Det gjøres både for å dekke inn kostnadene til prosjektene, men også i klimaets navn.

Samtidig ser vi en drivstoffpris som galopperer i vill fart - uten at regjeringen løfter en finger, bortsett fra å følge situasjonen svært nøye da – som synes å være statsminister Jonas Gahr Støre og finansminister Trygve Slagsvold Vedums nye mantra.

Det betyr at mange familier må tenke seg om to ganger før de reiser fra det som en gang var - og snart igjen skal bli – Buskerud, og for eksempel inn til hovedstaden. Bilen er et fremkomstmiddel som har gitt oss frihet tidligere generasjoner bare kunne drømme om. Jeg frykter at kommende generasjoner vil få denne friheten sterkt begrenset.

Det er nå vi må si nei. Det pågår en verdikamp mellom dem som vil at du skal velge selv og dem som vil velge for deg. Enkeltvis er ikke dette tiltak som innskrenker livene våre i stor grad, det er summen av dem som er problematisk. Når regjeringen ikke stoler på folk, blir konsekvensen at vi blir mindre frie til å leve våre liv. Og sannsynligvis stoler færre på regjeringen også…

LES OGSÅ: