Et klarere lyn fra himmelen skal du lete lenge etter, det de ansatte og foreldrene til barna i Konnerud barnehage fikk beskjed om her om dagen.

Foreløpig er det en god kandidat til folkets hva-i-huleste-pris, og når saken får det til å selvantenne i samtlige politiske leire viser det at kommunens administrative skoleledelse har tatt seg altfor godt til rette.

Den kommunale barnehagen, som nylig ble oppgradert med nytt tak, helt nye uteområder og fornyelse av nesten alle lekeapparater, skulle plutselig legges ned. 12 ansatte ble varslet om at de blir flyttet til andre barnehager og 43 barn om at de må finne seg en ny barnehage fra høsten.

Dette hadde altså rådmannen bestemt. Over hodene på de ansatte, tillitsvalgte, foreldrene og deres representanter, på tvers av kommunestyrets vedtak om at det ikke skal bli færre barnehager, og uten at de folkevalgte har visst noen ting. Ikke engang leder i hovedutvalget for skole og utdanning Cathrin Janøy (MDG) var orientert. Etter at nyheten ble kjent via Drammens Tidende gjør hun nå klokt i å sette ned foten, få saken inn på et politisk spor, og få en mer helhetlig debatt om barnehagestrukturen i kommunen.

Et arbeidsuhell eller ei, dette har vært elendig håndtert fra rådmannen og kommuneadministrasjonens side. Å legge seg flat har blitt en vanlig botsøvelse for samfunnstopper som tråkker feil, og er ikke for mye forlangt i dette tilfellet.

Paradoksalt nok skjer dette mens kommunen i disse dager arrangerer kick off-møter i de såkalte nærutvalgene, en storstilt satsing på lokaldemokrati og innbyggermedvirkning. Forventningene til folk som sitter der, er nettopp at de vil vite mer om hva som skjer i kommunen og at det er en tettere kontakt mellom politikere, kommunen og innbyggerne. Denne saken viser at det er en del å gå på.

Samtidig viser den at det er store endringer på gang i barnehagesektoren, noe som kan bli en kronisk hodepine for det rødgrønne flertallet fremover. De har forpliktet seg til å hegne om de kommunale, ideelle og små private barnehagene, men opplever i stedet at de store barnehagekjedene tar over mer og mer av barnehagemarkedet. Sist ut var Skyttelveien barnehage i tidligere Nedre Eiker, som nå er overtatt av barnehagekonsernet Norlandia, som etablerte seg i Drammen sist høst da de kjøpte opp Sprellopp-barnehagene.

En kommune som Drammen bør ha tilbud om et mangfold av barnehager. Men en trang kommuneøkonomi kombinert med et forventet overskudd av barnehageplasser i årene som kommer, gjør det krevende å oppfylle dette målet. Kommunen har ikke råd til å støtte de små private barnehagene slik at de overlever. Og når det ikke er nok barn til å fylle opp barnehageplassene, er det de kommunale barnehagene som ryker først, siden kommunen ikke har råderett over de private.

Dette er den harde virkeligheten kommunens folkevalgte står overfor, og som rådmannen på verst tenkelige vis forsøkte å løse. Kanskje finnes det rasjonelle argumenter for å legge ned Konnerud barnehage. Den har hatt synkende søkertall i flere år, er dyr i drift og berører færrest barn sammenlignet med de andre kommunale barnehagene i bydelen.

Kommunalsjef Thomas Larsen Sola mener at han faglig sett har sitt på det tørre og viser til en kryptisk setning i den nylig vedtatte økonomiplanen, om behov for «nedskalering av kommunale barnehager grunnet overkapasitet». Men hvis dette er begrunnelsen for å legge ned barnehager, er det god grunn til å være bekymret for hvem som blir den neste.

Samtidig vet vi at det kan skje endringer i demografien, for eksempel som følge av utbyggingsprosjekter eller at 60+-generasjonen flytter ut og småbarnsfamiliene flytter inn.

Det er på høy tid at politikerne i hovedutvalget for oppvekst og utdanning er sitt ansvar bevisst, setter barnehage på agendaen og inviterer til en bred debatt. Ikke først og fremst for å reparere forholdet til rådmannen. Men for at barnehagebarna og foreldrene deres skal ha et godt og forutsigbart barnehagetilbud i årene som kommer.

Les også: