Satser på utleieboliger i Drammen: - Tilbud til dem som ikke kan kjøpe seg inn

Selvaaggruppen, en av landets største utbyggere av boliger, satser nå også på utleieboliger. I Drammen har de 46 boliger til utleie.