Økte boligpriser i desember skaper optimisme: - Færre nye boliger gir økte bruktboligpriser

Prisstatistikken for Drammen og omegn vise en økning på 1,1 prosent i desember. Det «redder» 2018 slik at det totalt sett ble en prisvekst. Og meglerne er positive nå i januar.