Slapp tvangsmulkt på over en million – fikk nye bøter for ulovlig bruk av en annen eiendom

Selskapet Motelldrift AS slapp unna tvangsmulkt på over en million kroner. Nå har eier Tore Bergfjord mottatt et nytt vedtak om tvangsmulkt i forbindelse med en eiendom ett av hans andre selskaper eier.