Kutter 155 mål av planlagt havneutvidelse: - Flytter havnevirksomheten lengre fra bebyggelsen

Nå skal ikke havna på Holmen utvides med 300 mål. Utbyggingen kuttes med 155 mål.