Drammen er blitt mer attraktiv for næringslivet: – Men få forbinder byen med universitetet

Næringsforeningen og Drammen kommune bruker millioner av kroner på å gjøre Drammen mer attraktiv som arbeidssted og en by for næringsvekst. Men nytter det?