Krevde 1,5 millioner kroner fra arbeidsgiver for tapt AFP – må i stedet ut med 460.000 kroner til advokater

Den 64 år gamle mannen fra Drammen gikk til rettssak for å få ut pensjon han mente han hadde til gode. Han tapte saken og må betale saksomkostningene selv.