KrF ser svært positivt på engasjement i næringslivet. KrF vil være med å tilrettelegge for at næringslivet skal trives og utvikle seg i Drammen.

KrF ønsker å svare «ja» på gode initiativer så langt det er mulig. KrF vil arbeide for at Drammen kommune skal fremstå som en «ja-kommune» der det skal være gode muligheter for å utvikle og drive virksomhet. Plan -og byggesaksavdelingene skal fremstå tydelige, løsningsorientert, profesjonelle og utøve sin virksomhet med god service og forutsigbare tidsfrister.

KrF vil arbeide positivt for et aktivt og attraktivt bysentrum i Drammen samt i sentrumsområdene Mjøndalen og Svelvik. Det gjøres blant annet gjennom et tett og godt samarbeid med næringslivsaktører som Byen Vår Drammen, sentrumsforeninger i Svelvik og Mjøndalen, Næringsforeningen i Drammensregionen og andre det er naturlig å samarbeide med.

Les flere kronikker og debattinnlegg her

KrF ser på næringslivet i kommunen som en viktig og kraftfull ressurs. KrF ønsker en god miks mellom kommunale tjenesteleveranser og ideelle og private aktører. Derfor er det helt naturlig for KrF at næringslivet gjennom konkurranseutsetting tar ansvar for en del av Drammen kommunes tjenesteleveranser over for innbyggere og næringsliv. Vi sier:

  • Ja til mer valgfrihet.
  • Ja til mer forpliktende samarbeid med frivillige organisasjoner.
  • Ja til å støtte opp om kultur, kirke og idrett.
  • Ja til å støtte friskoler som et godt og mangfoldig supplement.