Gå til sidens hovedinnhold

«Næringsvekst 2020»: Slik nådde vi målet om én ny arbeidsplass for annenhver nye innbygger

Kronikk Dette er en kronikk, skrevet av en ekstern bidragsyter. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdninger.

I prosjektet »Næringsvekst 2020» satte Drammens politikere, administrasjonen og byens næringsliv seg et felles mål ved oppstart i 2016. Vi skulle skape én ny arbeidsplass pr. hver annen nye innbygger. Prosjektet skulle være en forsterker for innovasjon og vekst med fokus på de fire satsingsområdene gründer, helse, eiendom og besøksnæring. De fire satsingsområdene ble valgt på bakgrunn av prioriteringer i Drammen kommunes næringsplan 2017–2020.

I perioden fjerde kvartal 2016 til fjerde kvartal 2019 økte antall innbyggere i Drammen med 1.850 mens antall arbeidsplasser økte med 1.153. Svaret er derfor ja på spørsmålet om målet er nådd.

Kommunen har sammen med bortimot 50 bedrifter maktet å stå sammen om satsingen og hele tiden vært enige om de sentrale tiltakene. Vi har igjen vist evne til å løfte sammen – akkurat slik vi viste i omdømmereisen.

Drammen har i løpet av Næringsvekst 2020-perioden fått sitt Central Business District (CBD) på, ved og like ved kollektivknutepunktet. Flere nye kontorbygg er kommet opp, og flere er under bygging.

Drammens nye næringsprofil er blitt jernbanestasjonen, Quality Hotel River Station, Drammen Business Center og Spor X. Som illustrasjon på utviklingen kan nevnes at det i de nye kontorprosjektene Spor X og Drammen Business Center i Dr. Hansteins gate, i Strømsø Torg 4 og i Portalen på Union vil bli 1.500-2.000 nye arbeidsplasser.

Gründerhuset, det viktigste enkelttiltaket i Næringsvekst 2020, kommer nå i dette området.

Det er økende interesse og flere nyetableringer blant aktører innenfor de næringene som eiendomsutviklerne i Næringsvekst 2020 har hatt fokus på, for eksempel konsulent- og IT-bransjen. Dark Arkitekter, Insenti, Bouvet og Sopra Steria er slike eksempler.

Flere utenbys investorer investerer nå i eiendom i Drammen. Prisene på næringseiendom øker. Leienivået på kontorer er på vei opp, et uttrykk for økt attraktivitet.

«Næringsvekst 2020» har lagt vekt på å kommunisere at Drammen har fortrinn og kvaliteter som er verdifulle for kunnskaps- og kontorbedrifter. Flere nyetableringer i regi av nasjonale selskaper og offentlig virksomhet viser at vi har lyktes. Drammen har styrket seg som kontordestinasjon.

Uttrykket Drammen Works er benyttet som felles stemme i all kommunikasjon. Det er i ferd med å bli et begrep som vi skal bygge videre på som symbol på det unike samarbeidet mellom kommunen og næringslivet og som uttrykk for at det er lønnsomt å drive business her.

I tråd med dette er hovedbudskapet til «Næringsvekst 2020» utviklet rundt begrepet «den tilgjengelige byen». I kommunikasjonen av Drammens fortrinn står fire k’er sentralt: knutepunkt, komplett, kompakt, og kompetanse.

I oppsummeringen av «Næringsvekst 2020» er det også naturlig å se etter læringspunkter. De er der, de også. Et eksempel er at prosjektperioden på fire år er for kort. Det er begrenset hvilke konkrete resultater som kan registreres og måles, basert på påvirkning og kommunikasjon gjennom fire år.

Et annet læringspunkt er at prosjektet trolig har hatt for mange satsingsområder og at organiseringen kan ha gitt noe uklar ansvarsfordeling.

Resultatmålet som ble satt gir også grunnlag for refleksjon og kritisk analyse. Målet ble satt til «én ny arbeidsplass pr. hver annen nye innbygger». Det er uheldig å knytte prosjektets mål opp mot annet mål.

Samtidig viser utviklingen i Drammen og konkurrerende byer på Østlandet at det er nær sammenheng mellom innbyggervekst og næringsvekst.

Drammens innbyggervekst har vært lavere enn forventet, forutsatt og ønsket. Næringsvekst 2020 har bidratt til å avdekke Drammens store utfordring, boligbygging på lavgir.

På dette området ligger Drammen helt på bunnen. Mens andre byer de siste årene har igangsatt bygging av sju-åtte boliger pr. 1.000 innbyggere, har Drammen greid halvparten.

Her ligger hovedårsaken til Drammens lave befolkningsvekst – og næringsvekst.

Når Telemarksforskning slår fast at Drammen hadde hatt 1.000 flere arbeidsplasser hvis byen hadde bygd like mange boliger som Lillestrøm de siste ti årene, er det kanskje ikke helt korrekt. Med verdt å lytte til.

Konkurransen om innbyggerne og bedriftene er der, og den er enda hardere enn før. Lillestrøm og Moss. Asker og Bærum. Alle satser for å bli Østlandets mest attraktive. Oslo forsvarer sin posisjon.

I Drammen må vi fortsette å samarbeide og heie på hverandre, kommunens administrasjon, politikerne og lederne i næringslivet.

I fellesskap må vi iverksette tiltak som får opp farten på boligbyggingen og vi må fortsette næringsutviklingen. Det kan skje ved at vi bygger videre på det vi i Næringsvekst 2020 har kommet i gang med, gründer, helse, konferanse og eiendom. Så kan vi gjerne legge på IT og teknologi.

Det er derfor behov for å fortsette og intensivere næringsvekstarbeidet i Drammen, gjerne i tett samarbeid med nabokommunene Lier og Øvre Eiker.

I det videre arbeidet bør kommunen og næringslivet sammen identifisere hvilke områder regionen bør satse på. Ved vår felles satsing på gründerhuset i «Næringsvekst 2020» har vi allerede lagt grunnlag for at grønn og digital omstilling skal stå sentralt.

Et av læringspunktene i »Næringsvekst 2020» er at vi bør fortsette å lete etter Drammens X-faktor, ha felles ambisjoner og vise hverandre tillit. Uttrykkene «Drammen løfter sammen – igjen» og «Drammen Works» er begreper vi gjerne bidrar til å bygge enda mer innhold i.

Les også

Rammet av korona – sa fra seg to millioner

Les også

Knallhard dom fra byutviklingsekspert: – I Drammen styres nå byutviklingen av kommentarfeltet

Les også

Nok et gründerhus gir opp: – Jeg har vel tapt en million

Les også

Drammen risikerer heftig eldrebølge om tendensen ikke snur: – Bygg flere boliger, Drammen!


Kommentarer til denne saken