Tyvfiske og søppel truer elva

Villaks, ål og ikke minst sjøørret elsker Sætreelva, men Tommy Nielsen i Nordre Hurum Jeger og fiskeforening (NHJFF) er bekymret for at ingen ser ut til å ta ansvar for den.