Advarer om hagerømlingene: – Gransk din egen samvittighet

De er kanskje pene å se på, men havner de på feil sted kan de utgjøre en stor trussel for den naturlige floraen.