Det vakreste i vårt kjære Norge er naturen vår. Våre skoger og våre fjell. Det er en nasjonalskatt som gir oss stolthet. For det er ingenting i Norge som kan måle seg med vår natur. Og den er ikke bare vakker. Den tilhører oss alle.

Vil kommende generasjoner oppleve norsk natur på sitt vakreste? Det planlegges i dag å bygge rundt 500.000 hytter til. Titusener av hytter bygges, og skogsområder raseres. Det blir stadig mindre natur her til lands.

Dette kjenner vi også fra drammensområdet. Politikerne i Øvre Eiker vedtok for eksempel, hodeløst, å rasere skogsområdene bak Årbogen. Dette vakre turområdet ville de transformere til et boligfelt. Dette har drammensere og eikværinger protestert mot. Da protestene ble gjennomført i vinter, var det kun MDG og Frp som åpent angrep forslaget. Heldigvis tok resten av de folkevalgte i Drammen til vettet. Skogen overlevde denne kampen.

Skogen beleires fra mange sider. Mange gribber svever høyt over oss, på jakt etter et bytte. Resultatet er derfor ikke alltid så lovende. Denne gangen sto våre folkevalgte på rett side, men ofte faller foten på feil plass. Vår natur får stadig flere arr. Vår nasjonalskatt blir stadig mindre, og fremtidige generasjoners naturglede stjeles. Er det virkelig dit vi vil?

Jo flere hytter vi bygger, jo mindre verdt blir hyttene. Jo mer skog vi ødelegger, jo færre naturopplevelser vil vi få. Til slutt vil hyttene bare være eneboliger fjernt fra byene. Selv hytteeierne og de besøkende taper på dette. De eneste som tjener noe, er de få utbyggerne.

LES OGSÅ:

Ser tydelige endringer hos hyttefolket: – Dropper «luksusgoder»

Problemer knyttet til boligmangel kan ikke løses med å rasere dyrket mark eller skogsområder. Ei kan flere menneskers drøm om å oppleve fred og ro fjernt fra storbyen løses med å bryte ned skogsområdene våre.

Det finnes per i dag tusenvis av hytter man kan leie rimelig. Den Norske Turistforening (DNT) leier ut rundt 500 hytter, spredd over hele landet, nærmest gratis. Det er nærmest alltid ledige hytter. Og kan man ikke nyte naturens ro, selv uten hytte? Kan man ikke kjøpe seg et telt eller sove under stjernehimmelen? Som enkeltmennesker kan vi finne løsninger, om vi bare prøver.

Problemet er ikke så enkelt at vi, borgerne, kan løse det egenhendig. For problemet er nasjonalt. Og det er politisk. Vi kjenner det fra alle landets regioner. Vi kan gjøre vårt beste, men vi må se det store bildet. Og da trengs politiske løsninger.

Vår natur må vernes, og den må vernes raskt. Saker over hele landet viser oss viktigheten av å få på plass et bedre naturvern. For Norge har jammen meg vakker natur. Men denne naturen vil ikke vare evig, om vi ikke tar vare på den.

I dag trues naturen av noen få utbyggere og politikeres griskhet. Noen ofrer gjerne nasjonalskatten for tykkere lommebøker.

Det er opp til oss å sørge for at også fremtidige generasjoner kan nyte naturen. Om vi sover i timen vil kommende generasjoner betale prisen. Skogen er ikke bare en ressurs som gir oss økonomiske verdier. Det er en helt grunnleggende del av vår nasjon. Vår natur er viktigere enn penger og rikdom.

Naturen trues verden over. Avskoging preger store deler av vår verden. Det hjemsøker både tropiske strøk så vel som vårt Norge.

Sammen må vi verne våre lokale skatter. Vi må presse på våre politikere, nasjonalt og lokalt. Slik kan vi sørge for at våre barn og barnebarn også får oppleve en god verden.

Vi har allerede ødelagt for mange av våre skoger. Vår natur blør. Derfor må tiltak iverksettes. Det viktigste vi kan gjøre i denne anledning, er å redusere avskogingen.

Da blir de enorme hyttefeltene en av de viktigste frontene. Vi har ikke råd til at enorme hyttefelt erstatter stadig flere skogsområder. Vi har ikke råd til å ofre mer skog.

En grønnere verden er mulig. Og den er nødvendig. Men det krever at vi tar vare på naturen vår. Da må vi stanse denne utviklingen. Det er ikke for seint å snu.