I Drammens Tidendes reportasje om mulig etablering av en KIWI-butikk på Kilen på Steinberg, intervjues Ap-politikerne Lajla Hvaal og Thor Sigurd Syvaldsen. De mener at våtmarksområdet bare er «reinspikka villniss», og dermed underforstått ikke noe som er verdt å verne om. Men det er nettopp dette som er poenget: Vi trenger villniss for å sikre naturmangfoldet. Villniss er verdifulle i naturen. Uten villniss ville mange varer på hyllene i KIWI-butikken forsvinne fordi vi mangler insekter som kan pollinere vekstene våre.

Det er forstemmende at ledende politikere ikke har forståelse for sammenhengene i naturen i ei tid hvor vi står framfor en masseutryddelse av arter. Vi kan ikke argumentere for at det ikke spiller så stor rolle om vi asfalterer litt natur hos oss fordi det alltids fins urørt natur et annet sted. Også lokalt på Eiker må vi ta vårt ansvar for opprettholdelse av livet på jorda.

Les også

En matbutikk bør bygges et annet sted på Steinberg, eller det må være mulig å handle et annet sted

Les også

Butikkplaner truer område for fugler, insekter og amfibier i viktig våtmark