Det er noe som heter at selvskryt skal man lytte til for det kommer fra hjertet. Men det tjener Masud Gharahkhani til liten ære når han forsøker å fremstille det som om det var Arbeiderpartiet som sikret en rettferdig krisepolitikk i Stortinget tirsdag 19. januar.

Det var derimot en samlet opposisjon som sikret gjennomslag for ytterligere krisetiltak i koronatiden. Det var ikke Arbeiderpartiet, og Arbeiderpartiet alene, slik man får inntrykk av når man leser Gharahkhanis navlebeskuende selvskryt.

For det Gharahkhani elegant glemmer, eller trolig snarere unnlater å fortelle, er at uten Fremskrittspartiets iherdige jobbing med forbedring av krisetiltakene, ville disse forslagene fra opposisjonen aldri blitt vedtatt.

Regjeringen har kommet med store og inngripende tiltak som går hardt utover næringslivet uten kompensasjonsordninger som har hjulpet. Derfor har Fremskrittspartiet stått på barrikadene og samlet flertall blant opposisjonen. Det har vi gjort fordi vi har innsett at det regjeringen har kommet med, har skuffet både næringsliv og arbeidstakere.

Fremskrittspartiet vil alltid kjempe for å sikre norske arbeidsplasser og bedrifter. De forslagene som Fremskrittspartiet og opposisjonen tirsdag fikk vedtatt, var viktige for å sikre arbeidsplasser og inntekt til folk flest. Ikke minst det å utsette krav om innbetaling av merverdihetsavgift, arbeidsgiveravgift og forskuddsskatt, som utgjør store summer for næringslivet. Vi må hele tiden sørge for å holde bedriftene på beina, og det helt til pandemien er over. Det er faktisk vår viktigste utfordring som folkevalgte.

Det nasjonale skjenkeforbudet regjeringen innførte rett etter nyttår, har rammet mange hardt, men kanskje urettferdig rammet kommuner med lite eller ingen smitte. Serveringsbransjen og restaurantene har stått på dag og natt for å implementere og overholde smittevernreglene på en god måte. Noe de har klart. Men skjenkeforbudet til regjeringen rammet og rammer dessverre serveringsbransjen helt skjevt.

Det er derfor synd at Gharahkhani, på vegne av seg selv og Arbeiderpartiet, i sitt innlegg tar den fulle og hele ære for alle de gode forslagene opposisjonen sammen fikk til. Det er ingen vanlig samarbeidskonstellasjon, men vi gjør det som er nødvendig for å hjelpe det norske folk og bedrifter i den situasjonen vi står i.

Jeg håper at Aps førstekandidat i Buskerud valgkrets ved neste korsvei forteller sannheten. At det var en bred og samlet opposisjon som sammen utarbeidet, fremmet og fikk vedtatt de gode tiltakene i Stortinget denne uken. For det får være måte på å ta æren for andres arbeid.