Bli kjent i Nye Drammen: Overvåker fruene i skogen

Nedre Eiker har orkideer som er så sjeldne at de blir overvåket av et korps med voktere.