Drammens Tidende har tidligere skrevet om Nedre Eiker-kvinnen. Hun har ryggmargsbrokk og er avhengig av hjelp fra assistentene sine. Da de 14 kommunene i Vestregionen bestemte seg for å legge BPA-ordningen (Brukerstyrtpersonlig assistanse) ut på anbud, startet 180 funksjonshemmede en aksjonsgruppe.

Aksjonsgruppa har tidligere holdt et orienteringsmøte i Drammen. I går møtte Byrmo Mathiassen opp på kommunehuset i Nedre Eiker for å si sin mening om anbudsprosessen til politikerne. Med seg hadde hun to assistenter og lederen for rådet for funksjonshemmede i Nedre Eiker, Marianne Gulbrandsen.

Den store frykten er å miste kontrollen over hva assistentene skal kunne utføre av arbeidsoppgaver, forklarer Mathiassen.

-Nå kan jeg ansette akkurat hvem jeg vil til å gjøre det jeg trenger, sier hun.
Hun frykter at med en ny ordning vil hun ikke kunne bruke assistentene til for eksempel å klippe plenen, fordi det ikke er en lovpålagt oppgave for kommunen.

Politikerne lyttet, og mange hadde spørsmål. Ordfører Elly Th. Thoresen (H) benyttet anledningen til å forklare punkter hun mener aksjonsgruppa har misforstått. Videre påpeker hun at målet er å få flere tilbydere på markedet.
- Som det er nå, har Uloba nærmest monopol enkelte steder, sier hun.

- Det vi er livredde for, vi som endelig har fått et verdig liv gjennom denne ordningen, er at vi ikke lenger får selvbestemmelsesrett. Det er en del av friheten vi nå har fått. Jeg har bare 10 timer i uken, likevel utgjør det en himmelvid forskjell, sier Marianne Gulbrandsen i rådet for funksjonshemmede.