Deler ut nesten 400 poser med gratis mat om dagen: - Det er et behov for det

Livsgiverne har flyttet fra Drammen til Solbergelva, men er fortsatt godt besøkt av hjelpetrengende i distriktet.