Vi ser et nytt politisk landskap i Nedre Eiker, selv syntes jeg det er spennende med både Sp og MDG, i det nye kommunestyret.

Valgresultatet viste 5 representanter til sentrum, gjennom Sp, MDG, V og KrF.

Dette er faktisk like mange som Frp fikk.

Tyndgepunktet i Nedre Eiker er flyttet mot sentrum/ høyre.

Konkret vil dette også bety at SV har bli redusert.

Personlig setter jeg stor pris på at vi i KrF, med Turid Solberg Thomassen i spissen, jobbet for å bygge en god sentrumsallianse.

At KrF som det største sentrumspartiet tok iniativ til å bygge dette, er både en demokratisk rett og en god tanke. 

Hvis KrF hadde blitt alene i samarbeid med H/Frp hadde dette blitt både vanskelig og krevende for oss i KrF.

Saken er den at høyrepartiene heller ikke ønsket et politisk samarbeid, bare et teknisk.

Når det gjelder forholdet KrF og Ap, tror jeg det de neste fire årene skal komme mange gode løsninger, til beste for innbyggerne.

Sammen med de andre posisjonspartiene, bygges det nå en politisk plattform.

SV har også gode og fornuftige løsninger i lokalpolitikken, ikke minst finner KRF og SV sammen i ruspolitikken.

Det viktigste politiske prosjekt i Nedre Eiker er å få kontroll på økonomien.

Hvis ikke posisjonspartiene tar dette på alvor, behøver man ikke være en profet(eller KrFer) for å skjønne at de ved neste korsvei blir byttet ut.

Den koalisjonen vi i KrF nå har valgt å gå inn i,har flertall både i antall stemmer og kommunestyrerepresentanter. 

5222 stemmer avgitt for disse partiene og 22 kommunestyrerepresentanter.

H og FrP har 4609 stemmer bak seg og 19 representanter. 

Dersom KrF hadde gått til H og FrP, hadde vi oppnådde et snaut flertall med ca. 100 stemmer.

Kristin Løvaas, FrP og DTs leder går ut og mener at det som nå har skjedd, i Nedre Eiker, er ødeleggende for demokratiet.

En slik påstand er mer et uttrykk for sutring og skuffelse.

Til slutt enda noen ord angående det demokratiske aspektet. 

Det hevdes altså at sentrum har fått for mye makt og har presset Ap for mye.

Ap kunne ha utelatt ett av sentrumspartiene, unntatt KrF, for å komme i mål. 

De valgte heller å tenke langsiktig ved å være rause og generøse, de var også villige til å inngå en politisk avtale.

Hva gjelder ordførerspørsmålet.

Om valget viste at velgerne ville ha en endring, kan dette tolkes noe ulikt.

Ap ble fremdeles det største partiet med ca. 37 % oppslutning. H med ca. 33 %.

Både DT og H/Frp hevdet på forhånd at det var viktig for KrF å velge side, ellers ville partiet bli betydelig redusert i Nedre Eiker.

Men vi i KrF gikk ut i denne valgkampen uten å si hvilken ordfører vi gikk for.

Så dette var noe velgerne visste, men likevel sørget de for at vi kom tilbake med to representanter i kommunestyret.

Takk til alle dere som gav KrF sin stemme!