Bønder i Eiker kjemper for jordvernet mot den planlagte utbyggingen av ny jernbanetrase over deres dyrkede mark. Fra v: Hilde Oulie, Anders Thorrud og Ingjerd Loe.
Tore Sandberg

Slaget om Eiker-jorda

Akkurat her i Eiker ligger noe av Norges aller beste matjord. Akkurat her i Eiker vil Bane NOR legge nye jernbanespor.
Publisert