Arkitekt, eiendomsutvikler og veterinær på inntektstoppen i Nedre Eiker

Sivilarkitekt Bjarte Ågedal topper inntektslista, med eiendomsutvikler Lasse Lundhaug og veterinær Eva Helene Ellingsen Grendstad like bak seg.