Strømsgodset TF damer har prøvd å utvikle spillere på tross av koronanedstengningen av fotballen.

Det nyetablerte damelaget innenfor Strømsgodset TF ble nødt til å stoppe sin normale aktivitet, kun to måneder etter å ha blitt etablert. Det sier seg selv at det var svært ubeleilig for et nyetablert lag.

Men kan denne perioden likevel ha vært verdifull for dette og andre lag?

En merkelig påstand, men det som har skjedd de to siste månedene kan ha vært med på å gi dette nyetablerte laget noen verdifulle egenskaper som kan vise seg å være svært viktig på lengre sikt.

Etter nedstengningen av fotballen har spillerne måttet ta mer ansvar for egen utvikling. Å ta ansvar for sin egen utvikling som fotballspiller, gjennom på egen hånd å gjennomføre et tilsendt program for fysisk trening fire ganger i uken, har vært en ny opplevelse for sosiale fotballspillere som er vant til å ha trenere som styrer rundt seg.

Å få fotballspillere til å tenke som individuelle utøvere kan gi dem holdninger som kan være verdifulle på sikt.

Nå måtte altså spillerne gjennomføre harde løpsøkter med ulikt innhold, som langkjøring, fartslek eller kortere intensive intervalløkter. Baner og sletter rundt omkring i spillernes bydeler ble lagets nye hjemmebaner istedenfor tradisjonelle Gulskogen. Trenerne fikk tilbakemeldinger fra 20 spillere, fire ganger i uken, om gjennomførte økter og det ofte med billedbevis, og det var rett og slett imponerende hvor pliktoppfyllende rapporteringen var.

Etter hvert ble banene åpnet for trening i mindre grupper, og det medførte at vi nå kunne, gjennom en godt forberedt og streng organisering, ha økter med et begrenset utvalg av balløvelser. Felles for disse var at fokus ble på å perfeksjonere basisferdighetene, noe som vil være til hjelp for spillerne i deres videre utvikling. Spillerne har vel aldri hatt flere touch på ball enn de har på øktene i denne perioden.

Kravet om kun å trene i små grupper, førte til muligheter for å differensiere mer enn det som ellers blir gjort. Spillere (inkludert keepere) har nok fått større oppfølging på deres spesialområder enn noen gang tidligere. Dessuten har nok relasjonen til trenerne har blitt styrket gjennom gruppetreninger i perioden.

I denne tvungne pausen i fotballen, har vi nok utviklet spillere teknisk, fysisk, og ikke minst holdningsmessig. Dette hadde kanskje ikke fått like mye fokus i en vanlig treningsperiode. Egenskaper som vil være svært viktig for spillere, som har som mål å utvikle seg videre mot et høyere nivå.

Nå er savnet etter å få spille spillet fullt ut stort. Å få lov til å sette disse nevnte ferdighetene sammen med alle de andre sentrale ferdighetene, til en helhet som gjør dette enkle, men likevel komplekse spillet så fascinerende.