I virkelighetens verden må vi innse at Svelvikveien ikke blir lagt i tunnel.. Bompengefinansiering blir for dyrt med dagens trafikk, og jeg tviler sterk på at fylket/staten bekoster denne strekning gratis.

Men – det finnes flere måter å trafikksikre veien bedre.

Fra Norgips til Drammen og omvendt, så finnes flere steder der veien kan bli bedre. Den skarpe svingen, «Kaninsvingen», er et eksempel. Ekspropriasjon vil gi en rettere, mer trafikksikker vei.

LES OGSÅ:

Det finnes også en del andre steder hvor man kan grave vekk, fylle inn eller forbedre svinger på andre måter. Minst tre steder i hver retning? Små skritt som vil kunne bety mye.

Eller skal vi bare vente 50 år til for en komplett løsning med tunnel og bompenger?

Jeg tror ikke på mirakler. Kunne ikke en delløsning utredes?