Det er ganske oppsiktsvekkende og trist å lese Eivind Knudsens debattinnlegg på dt.no, som han også stolt deler på Facebook. Oppsiktsvekkende på grunn av direkte feil i det Arbeiderpartiets gruppeleder Knudsen presenterer som faktum i en så sterk kritikk av Drammen Scener (DS), og trist om dette er nivået Ap med sin gruppeleder ønsker å fremstå med i kulturdebatten i Drammen.

2020 har riktignok vært et vanskelig år, og kanskje spesielt vanskelig for kultur- og eventnæringen. At Knudsen beskylder selskapet for å totalt mangle forståelse for de ansattes situasjon er en horribel beskyldning, uten fotfeste i virkeligheten. DS har hatt tett dialog med fagforeningen og de ansatte i selskapet. De grepene som er gjort er i full forståelse og samråd med fagforeningen og de ansatte. Og når Knudsen også påstår som fakta at de ansatte har vært permittert i store deler av 2020, så er dette også direkte feil.

Når koronarestriksjonene ble innført her i landet i midten av mars og det ble forbud mot å avholde kulturarrangementer, gikk DS og fagforeningen straks i dialog. Sammen tok de en enig beslutning om å permittere de deler av arbeidsstokken som inngår i denne typen produksjoner. Disse permitteringene trådte i kraft den 17. mars.

Selv om restriksjonene på publikumsarrangementer fortsatt besto, ble samtlige permitterte tatt tilbake i jobb innen den 15. juni. Dette var den eneste perioden det var permitteringer i DS i 2020, selv om vi hadde forbud mot å arrangere og gjennomføre publikumsarrangementer i det meste av året. Det er de riktige fakta.

Knudsen henger seg også opp i at selskapet ser ut til å få et overskudd på én million kroner i 2020 selv om regnskapet ikke er ferdig revidert ennå. Det er flere grunner til dette eventuelle resultatet, noe Knudsen burde sjekket før han kaster rundt seg med beskyldninger om at selskapet raner til seg penger fra det frivillige kulturlivet.

Samlede faste lønnsutgifter i DS er på cirka 24 millioner kroner i året. I tillegg kommer faste driftsutgifter, som blant annet strøm og varme, på over 5 millioner kroner i året.

Et AS er forpliktet av aksjeloven, og når inntektene forsvinner over natten, så må det tas grep for å minske utgiftene både av DS og av fagforeningen. Permitteringer var da bare ett av grepene som ble gjennomført. DS var heller ikke den eneste kulturinstitusjonen som tok et slikt grep.

LES OGSÅ:

Les også

Ap-Knudsen med ideologisk korstog mot Drammen Scener

Dette grepet alene sparte selskapet for cirka 6 millioner kroner i utgifter den perioden permitteringene varte. Sent, men godt, kom i tillegg ulike støtteordninger fra regjeringen på plass. Drammen Scener kom godt ut av sine søknader på grunn av sin store planlagte aktivitet som ikke kunne gjennomføres. Men siste tildeling på over 4 millioner kom så sent som i mars 2021. Hadde en ikke fått tilslag på de ulike støtteordningene på cirka 10 millioner ville resultatet selv med innsparinger være tilsvarende i minus.

Hadde en altså ikke tatt disse grepene i samarbeid med fagforeningen ville tallene sett blodrøde ut og resultatet ville kanskje blitt at staben måtte reduseres permanent. Det er noe fagforeningen absolutt ikke ser på som en bedre løsning enn permitteringer i en periode.

Mye kan nok sies om kompetansen til oss ansatte, men at vi ikke er fremoverlente og søker kompetanse kjenner vi oss ikke igjen i. Å øke kompetansen er aldri feil. Men – det krever økonomi og tilbud, noe tiden vi er inne i ikke har fullt opp av.

Om Eivind Knudsen virkelig er så opptatt av vår økonomi, kan han heller forklare hvorfor han har vært med på å redusere tilskuddet vårt i stedet for å øke det slik at DS kan tilby billigere leiepriser til frivillige, amatører og barne- og ungdoms kulturen. Nå sitter han i posisjon og har full mulighet til å gjøre noe med dette.

At Knudsen også anbefaler en omorganisering av selskapet til et KF er et kaldt gufs fra oppstarten av DS i 2009, hvor enkelte kulturpolitikere så for seg å smykke seg med å ha kontroll over selskapet. Med skiftende bevilgninger og ustabile sammensetninger av bystyrer/kommunestyrer vil dette heller kunne bli en hemsko.