Nei, Fredrik A. Haaning og Høyre. Eiendomsskatt er ikke «dobbel beskatning» mer enn noe annet slik det påstås i et innlegg i Drammens Tidende.

I Norge subsidieres boligeiere av Staten gjennom skattefradrag på boliglånsrenter. Det er heller ikke skatt på gevinst ved salg av egen bolig som du selv bor i over tid.

Økonomiplan

Det er kommunestyremøte i Drammen 12. og 13. desember.

Der er «Handlings- og økonomiplan 2023-26» et av punktene på sakskartet.

Med en snittøkning på sju prosent årlig i boligpriser, så er dette en gavepakke til alle oss som har råd til å ta opp et lån for å kjøpe egen bolig. Dette er gratis penger fra Staten til alle som har økonomiske muskler til å sette seg i en situasjon de kan ta imot. Ikke for de som ikke har råd. Ligningsverdiene på boliger er i tillegg satt svært lavt, slik at man i liten grad beskattes for den formuen man sitter på. I tillegg er en bolig, for eksempel i Drammen, helt skattefri.

I Drammen sliter kommunen med å betale regningene. Ingen bruker mindre på for eksempel skole av de store kommunene vi vanligvis sammenligner oss med.

På de fleste områder driver Drammen kommune på sparebluss. Vi har svært effektive tjenester tilpasset manglende inntekter. Vi investerer ikke i nødvendig infrastruktur i forhold til unge og eldre i form av skolebygg og omsorgsplasser.

Å ha en skatt på de aller dyreste boligobjektene er riktig omfordelingspolitikk.

En slik skatt har to effekter.

Les også:

Les også

Inntekter fra eiendomsskatt vil gjøre Drammen bedre

Den skaper inntekter vi kan bruke til fellesskapets beste og de som beskattes er de med de største formuene. I tillegg gjør skatten det mindre attraktivt å sylte ned verdier i boliger, som i liten grad skaper verdier. Da blir det mer attraktivt å investere oppsparte midler i næringslivet, i aksjer og verdipapirer som skaper arbeidsplasser og bygger grunnlag for verdiskapningen fremover.

En oversikt over de mest formuende i Norge og Drammen viser at det er i eiendom det er enklest å bygge seg opp en formue her i landet, og egen bolig er sparegrisen fremfor alle.

Å ha en eiendomsskatt på de dyreste boligobjektene, og hvor skatten går til noen få definerte investeringsprosjekter, mener jeg er sunt. Slike prosjekter kan være Åskollen ungdomsskole, en ny vei, en sykkelbru over Drammenselva eller et nytt pleie og omsorgssenter for eldre og demente.

Når prosjektet er ferdig avvikles eiendomsskatten, eller innbyggerne velger å fortsette med nye investeringsprosjekter.

En rimelig balansert og god løsning som ville kunne få flertall i de fleste kommuner i Norge med et mer realistisk syn på penger og utfordringer.

Selvfølgelig umulig i Drammen, hvor både venstre og høyresiden heller velger å lukke øyne for virkeligheten slik den er skrudd sammen.