Konservativt Drammen har på sitt årsmøte vedtatt at partiet:

  • Sier nei til bompenger i Drammen.
  • Sier nei til eiendomsskatt i Drammen.

Både bompenger og eiendomsskatt er en ekstra skatt. En ekstra skatt som rammer hardest de som har minst. Derfor sier Konservativt nei til dette.

Ja, Drammen har en krevende økonomi. Partiene i dagens kommunestyre har ført en politikk som har gjort den økonomiske situasjonen verre enn den kunne vært. Det å øke kommunens gjeld er å påføre kommunen ekstra driftskostnader i mange år framover.

Flere debattinnlegg og meninger

Konservativt vil i kommende periode:

  • Stoppe ethvert forsøk på å innføre bompenger og eiendomsskatt.
  • Redusere kommunens gjeld.
  • Øke grunnbemanningen innen pleie og omsorg.
  • Gjenåpne sykehjemmene på Gulskogen og Fredholdt.

I et budsjett på nesten 7 milliarder er det rom for:

  • Omprioriteringer.
  • Gjøre det viktigste først.

Nyheter fra Drammens Tidende