Lederen av Buskerud «Nei til EU», Jan Christensen, kommer i Drammens Tidende med en rekke feilaktige påstander om vannkraft, strømpriser og krafthandel. Vårt anliggende i denne saken er ikke fusjonen mellom kraftselskaper Agder Energi og Glitre Energi som Christensen ikke støtter, men snarere at han fremmer en rekke påstander om kraftmarkedet som er direkte feil.

For det første hevder Christensen at strømprisene i vinter var høye på grunn av tomme vannmagasiner. Dette er feil. Vannmagasinene var aldeles ikke tomme i vinter. Fyllingsgraden var rekordhøy ved nyttår og har ligget godt over medianen for de siste 27 årene i hele første kvartal. Dette kan man enkelt se på Statnetts nettsider.

For det andre hevder Christensen at strømprisene var høye på grunn av krafteksport. Dette er også feil. Årsaken til høyere strømpriser i vinter var

  1. Kaldt vær over lang tid i hele Norden.
  2. Høytrykk og lite vindkraftproduksjon i hele Nord-Europa
  3. Begrensninger i det nasjonale nettet.

Dette er omtalt blant annet av Dagsavisen og Energi Norge. Når det gjelder nettoeksporten av kraft for hele første kvartal, var denne helt normal når man tar i betraktning fyllingsgraden i vannmagasinene. Norge hadde høyere nettoeksport av kraft i første kvartal både i 2012, 2015 og 2016 og 2018. Tallene kan man enkelt hente ut fra Statnetts nettsider.

For det tredje hevder Christensen at det er «du og jeg som må finansiere flere utenlandskabler gjennom høyere elavgifter» og at «fortjenesten ved eksport … de såkalte flaskehalsinntektene, pløyes inn i selskapene». Dette er også feil. Elavgiften er en særavgift på lik linje med merverdiavgiften som går rett i statskassen, og den har ingen sammenheng med driften av og kostnadene i kraftsystemet. Flaskehalsinntektene ved kraftimport og -eksport tilfaller Statnett (som er 100% eid av Olje- og energidepartementet) som bruker disse inntektene til å styrke det nasjonale kraftnettet og redusere nettleia nasjonalt.

Det er foruroligende at Nei til EU ikke gjør bedre undersøkelser før de skriver sine leserinnlegg.