Det er få ting som utfordrer den vestlige forståelsen av frihet så mye som politisk islam og framveksten av islamisme i vårt land og i vår verdensdel.

Den friheten som lenge har kjennetegnet det norske samfunnet er ikke vunnet én gang for alle, og kan ikke tas for gitt. Den må stadig forsvares og kjempes for.

Det har vist seg vanskelig å diskutere, kritisere og utfordre innhold og praksis i denne ideologien uten å bli møtt med vold og trusler om vold. I et fritt og demokratisk samfunn må det være høyde for å uttrykke både skepsis og kritikk av andres tro og verdier uten å skremmes til taushet. Islamisme truer også trosfriheten, da det er et uttalt forbud i Islam mot å forlate troen eller konvertere til en annen religion.

Norge skal også i framtiden være et land mennesker kan flykte til, og ikke må flykte fra. Vi vil også avvise alle forsøk på å utvikle parallelle lovverk og religiøse domstoler i Norge. Vi vil heller ikke tillate offentlig bruk av religiøse plagg som virker undertrykkende, truende eller som er egnet til å skjule bærerens identitet.

Partiet De Kristne vil:

  • Avvise alle former for sharialovgivning i Norge.
  • Forby offentlig bruk av religiøse plagg som virker undertrykkende, truende eller som er egnet til å skjule bærerens identitet.
  • Forby all bruk av hijab i uniformer og offentlige stillinger.
  • Forby direkte og indirekte utenlandsk finansiering av moskeer i Norge.
  • Stenge moskeer som fremmer vold og terror.