Nå er vi i det 19. året av planleggingen for E134 i Lier, men fortsatt uten forbindelse mellom Dagslet og E18. Vi var nesten i mål med strekningen Dagslet–Linnes. Det er etter min mening det desidert beste, og ikke minst, raskeste alternativet (i dobbel forstand).

Gå for det opprinnelige forslaget fra Dagslet til Linnes, og følg dagens røykenvei på sydsida via Amtmannsvingen, inn på Strandveien og opp til E18 på Jensvoll. Alt ligger til rette:

  • Tverrslagslag for tunellen er allerede klargjort.
  • Innehaver av Linnes gård har allerede fått kompensert for matjorda i nevnte prosjekt.
  • Matjorda på sydsiden av dagens røykenvei er av relativ dårlig kvalitet og kan uten problemer «ofres». Dette alternativet vil dessuten ta minst matjord målt opp mot andre alternativer.
  • Til Strandveien ble det i sin tid satt av arealer til firefelt vei, og dette ligger klart.
  • Opp Jensvollveien er det stat og fylke som eier arealene på sydsiden av E18, Biltilsynet og Jensvoll gård, og bør således være greie å forhandle med.

Politikerne er dessverre blitt presset til å vurdere alt for mange alternativer, og dersom vi ønsker å få til denne veiforbindelsen før det nye sykehuset åpner må det handles raskt.

Les også

Ønsker de å rasere ytre Lier, bo- og skolemiljø, naturreservat, landbruk og dyrket  mark?