I Drammens Tidende (28. januar i papiravisen) hevder Ulf Erik Knudsen fra Fremskrittspartiet at Klimafestivalen hausser opp påstandene om klimakrise og klimakatastrofe.

Klimafestivalen har blitt arrangert åtte ganger. Med små og store markeringer både lokalt og nasjonalt har festivalen som mål å skape økt bevissthet om klimautviklingen og engasjement for å endre den. Slik var det også i år.

Å bringe videre kunnskap fra FNs klimapanel er ikke å hausse opp saken. Problemet er at Drammen Frp ikke ser ut til å ha tatt inn over seg klimaproblemene. De fremstår som vitenskapsfornektere, som ikke forstår at alle må gjøre sin del av jobben dersom vi skal nå målet om en temperaturøkning under to grader.

Les også:

Frp peker alltid på store land som Kina for selv å slippe å gjøre noe. Det er riktig at Kina har store utslipp. Mye av årsaken til dette er at de produserer våre forbruksvarer. Derfor var gjenbruk en viktig del av klimafestivalen i år.

Knudsen raljerer over at kosemøter om klima og at en klimaskulptur ved Strømsø skole ikke reduserer klimautslippene. Det er det selvsagt ingen som tror, men arrangementene under klimafestivalen skaper økt kunnskap og bevissthet om klimaproblemet, noe Knudsen og Frp ikke ser ut til å være opptatt av.

DT-kommentar om Klimafestivalen:

Les også

Det nærmeste vi kommer Extinction Rebellion her i by'n er besteforeldre med røde hatter

Knudsen skriver at miljøpolitikken må funderes på sunn fornuft og ikke hysteri. Det er selvsagt alle enige i. En slik betegnelse på faktabasert informasjon virker som hersketeknikk fra Knudsen, som ser ut til å være mest opptatt av bilistenes ve og vel. Han mener at med en mer moderne bilpark reduseres også forurensningen fra bilparken, og restriksjoner på bilbruk blir mindre relevant. Han glemmer at produksjonen av nye biler fører til store utslipp, og at en elbil er stor og tung. Det fører til større utslipp av svevestøv og mikroplast. Uansett er det like plagsomt å stå i en bilkø med elbil som med en fossilbil.

Les flere debattinnlegg og meninger her

Knudsen skriver at Frp vil legge til rette for bruk av kollektivtrafikk, men de ønsker ikke at fremkommeligheten for busser skal gå på bekostning av andre trafikanters fremkommelighet.

Det høres ut som et eventyr, eller Knudsen i drømmeland. Klimaproblemene er ikke noe som kanskje kommer i en fjern framtid. Vi står midt oppi klimakrisa med varmerekorder i Europa, stormfellinger av skog på grunn av ekstremvær, bresmelting, og i Afrika har regntida uteblitt for femte året på rad. Dette har ført til sult og store folkevandringer.

Det er på tide at også Frp på alvor tar inn over seg at klimakrisa er en global utfordring som alle, også drammensere, må bidra til å løse sammen.