Burde den islamfiendtlige organisasjonen SIAN (Stopp islamiseringen av Norge) få tillatelse til å demonstrere tross smitteverntiltakene som vi alle rammes så hardt av?

Det er vanskelig å si nei, siden tillatelsen er en grunnlovsrettighet. Ja, det er mulig for politiet å nekte en slik tillatelse, men da må politilovens §11 brukes til det. Det er opp til politiet å gjøre den vurderinga.

Burde folk motdemonstrere når SIAN først velger å demonstrere? Det er enkelt å si nei, siden smitteverntiltakene ikke tillater samling av så mange mennesker som ikke holder avstand til hverandre. Samtidig har alle den samme rettigheten som SIAN har, til ytringsfrihet. Og det er viktig å ta til motmæle mot hatefulle ytringer. Vi må aldri tie.

Vi har sett problemene før, også før pandemien. Det er alltid noen som kjører motdemo. Så smitteverntiltak blir en avsporing egentlig. Men hva kan vi gjøre?

For det første må man ikke invitere SIAN inn i varmen, gi dem scene og diskutere med dem som om de var likeverdige debattanter. Det fører i verste fall til en normalisering. Husk at dette er folk som ønsker å rense muslimer fra Norges og Europas overflate.

For det andre er det viktig at man året rundt slår hardt ned på islamofobt tankegods. Man gjør det motsatte når man gir 1,8 millioner kroner (!) i statsstøtte til Hege Storhaugs bloggaktiviteter under det misvisende navnet Human Rights Service (HRS).

For det tredje må ordføreren, slik som hun har gjort, si tydelig fra om at pøbelatferden enkelte utviser på slike demoer, er totalt uakseptabelt og noe vi ikke ønsker i Drammen.

For det fjerde – og viktigst – man må planlegge for neste demo. Man må komme bråkmakerne i forkjøpet.

En måte å gjøre det på er at seriøse og troverdige aktører, for eksempel partier representert i kommunestyret, ungdomspartier, antirasistiske organisasjoner med flere, står som arrangører av motdemonstrasjon.

Man kan gjerde inn motdemo-området akkurat slik SIANs område gjerdes inn, utpeke vakter som registrerer de oppmøtte med navn, informerer tydelig både før og under demo at kasting av gjenstander er totalt uakseptabelt.

Og dersom vi fortsatt har smitteverntiltak, må vaktene påse at folk holder avstand til hverandre. Arrangørene må samarbeide tett med politiet og også få innspill fra dem.

Vi må være bedre forberedt. Uavhengig av pandemien, selv om vi helst skulle sett at verken SIAN eller andre demonstrerte mens vi har så strenge smitteverntiltak som alle bør følge.

Les også: