Nesten bom stans i testingen: – Har ikke oversikt over hvordan smitten sprer seg