Den internasjonale kvinnedagen ble første gang arrangert i USA i 1909. Dagen ble etablert for å hedre bevegelsen for kvinners rettigheter, og for å bygge opp støtte for allmenn stemmerett for kvinner. I Norge ble den internasjonale kvinnedagen feiret første gang i 1914, og det var kvinneforbundet i Arbeiderpartiet som tok initiativ med å avholde et folkemøte for fred.

Selv om Norge er et av verdens mest likestilte land, mener jeg det i 2019 fortsatt er viktig med både kvinnepolitikk og markeringer som kvinnedagen. Det er fortsatt eksempler på holdninger, verdier og kulturer som ikke er som det bør være. #Metoo kampanjen er et eksempel på det. Vi vet også at en del unge jenter sliter med et voldsomt kroppspress og at altfor mange kvinner og barn utsettes for vold i hjemmet, for å nevne noe.

LES OGSÅ: Farvel, netthets!

Men, en annen viktig utfordring i disse dager er at flere og kanskje spesielt unge engasjerte politiske kvinner, har uttrykt at de vurderer å gi seg med politikk grunnet sjikanering og hetsing på nett.

Jeg har selv opplevd usannheter og ugreie kommentarer om meg på sosiale medier, og selv om man må tåle litt som politiker, så er det lett å bli både såret og lei seg. Og jeg forstår tanken – er det verdt det? Det kan nok noen ganger være enklere å trekke seg tilbake, og heller frastå muligheten til å uttrykke seg offentlig, eller å la være å engasjere seg.

Det er et halvt år til valg, og i disse dager jobber partiene med å stille lister til både kommunevalg og fylkestingsvalg. Ifølge NRK så er det flere partier som har meldt fra om at kandidater vegrer seg for å stille til valg, nettopp på grunn av debattklimaet i sosiale medier. Og studier som er gjort viser at det er flest kvinner og personer med minoritetsbakgrunn som tenker slik.

Dette er en demokratisk utfordring. I vårt likestilte land er det behov for alle, både kvinner og menn, den unge studenten, mammaen, personer fra næringsliv og skole, de med en annen legning, personer med nedsatt funksjonsevne og de med innvandrerbakgrunn. Mer mangfold gir bedre politikk!

LES OGSÅ: Foreldre advares mot «Momo Challenge»: Dette bør du vite

Og selv om situasjonen er bedre enn for få år siden, så er det fortsatt etnisk norske menn som preger kommunestyresalene. Vi trenger flere kvinner og vi trenger flere minoritetsgrupper til å stille til valg.

Min «parole» for kvinnedagen 2019 er at vi alle tenker litt mer over hva vi skriver på sosiale medier, og at vi sammen tør å stå imot den hetsen og sjikaneringen som skjer på nettet.

Det er en demokratisk verdi at de som styrer kommunene, i større grad gjenspeiler befolkningen i kommunen. Da må vi kvinner stille opp for å øke andelen dyktige kvinner som stiller til valg. Vi må tørre å si ifra!

Kjære alle kvinner, uansett hvem dere er og hva dere stemmer på, gratulerer med en viktig dag!