Gå til sidens hovedinnhold

NHO-bedriftene: Bedring over hele linja

Optimismen er på frammarsj hos NHOs medlemsbedrifter. Flere venter høyere omsetning og flere sysselsatte – og færre har betalingsvansker.

– Det er all grunn til å vente videre bedring utover våren og sommeren, ettersom stadig flere vaksinerte reduserer faren for nye utbrudd og muliggjør videre gjenåpning, sier sjeføkonom Øystein Dørum i NHO til NTB.

Interesseorganisasjonen kan melde om at for første gang siden august er bedring over hele linja blant medlemsbedriftene som har svart på maiundersøkelsen. Mens bedriftene opplevde sin situasjon som gradvis verre fra august til april, er bildet nærmest motsatt nå.

– Nå er vi på vei ut av tredje bølge, samfunnet gjenåpnes, og det gjenspeiles i undersøkelsens tall for stemningen i bedriftene, og situasjon og utsikter for omsetning, salgspriser, ordre og sysselsetting, sier Dørum.

Bedre og bedre

* 35 prosent av bedriftene anser markedssituasjonen som god, 22 prosent som dårlig, en netto overvekt på 13 prosent. I april var overvekten 5 prosent.

* 58 prosent av bedriftene melder om økt eller normal omsetning, opp fra 50 prosent i april. Bare 13 prosent melder om en omsetning under halvparten av det normale, ned fra 21 prosent.

* 38 prosent venter høyere omsetning de neste tre månedene, 18 prosent venter lavere omsetning, en netto overvekt på 20 prosent. I april var nettotallet 3 prosent.

* Nettoen som venter økt sysselsetting økt fra 3 prosent i april til 20 prosent i mai.

* Andelen som oppgir betalingsvansker, avtar fra 18 prosent i april til 15 prosent i mai, mens 11 prosent av bedriftene frykter konkurs, ned fra 14 prosent – den laveste andelen siden koronakrisen.

Hver åttende sliter

– Men bedre er ikke nødvendigvis synonymt med bra. Fortsatt sliter omtrent hver åttende NHO-bedrift, poengterer Dørum.

* 13 prosent har mer enn halvert omsetning

* 15 prosent har betalingsvansker

* 11 prosent frykter konkurs.

* I reiselivssektoren er tilsvarende tall henholdsvis 59, 40 og 35 prosent.

– Det vil for mange ta lang tid før markedet er tilbake der det var før korona. Da vi spurte i mars svarte omtrent en tredel at de ikke trodde omsetningen var tilbake på førkrisenivå før i 2022 eller senere, sier sjeføkonomen.

Kommentarer til denne saken