Det startet med egg og endte med stein.

Opptøyene i forbindelse med den islamfiendtlige organisasjonen Sians markering lørdag formiddag, som fikk Strømsø sentrum til å ligne en krigssone, er noe av det tristeste som har skjedd i Drammen på flere tiår.

Det er trist fordi Sian kommer til Drammen, midt i en smittebølge, kun for å provosere. Det er hele konseptet til Sian. De ble strengt anbefalt å droppe markeringen av hensyn til den høye smitterisikoen, men nektet å lytte til rådene fra kommunen. Så langt strakk altså samfunnsansvaret seg, til denne ytterliggående gruppen som bare for noen måneder siden satt på Drammensbiblioteket, byens sentrum for ytring og debatt, og lovet fredelig dialog.

Det er trist fordi Sian burde stått og messet sitt absurde islamhat til et folketomt torg. I stedet fikk de det dessverre akkurat som de ville allerede da de første eggene smalt inn i politiets skjold. At pandemitrøtt ungdom opplever at det endelig skjer noe i byen og hisses opp av trusselen om at koranen skal brennes, kan forklare massesuggesjonen som oppstår. Volden, slagsmålene og steinkastingen som følger, kan imidlertid ingen forsvare. Pøblene og mobben som møtte opp i Drammen, både lokale og de som kom utenbys fra, har et stort ansvar, og må få sin velfortjente straff. Vi kan ikke akseptere slike tilstander en gang til.

Drammens Tidende har helt bevisst unnlatt å gi Sian forhåndsomtale av arrangementet. Det gjør vi fordi Sian er en ubetydelig og marginal gruppe, med provokasjon som eneste virkemiddel.

Det alle spør seg om nå, er imidlertid: Hvordan i all verden kan en slik demonstrasjon tillates, midt i en pandemi? Lørdagens gateslag i Drammen peker også på noen svært vanskelige problemstillinger som ytringsfriheten stiller oss overfor.

For å ta det første først: Det er Drammen kommune som sier ja eller nei til arrangementer og demonstrasjoner på offentlig grunn. Men det spesielle med politiske markeringer og demonstrasjoner, i motsetning til for eksempel kulturarrangement, er at de ikke reguleres av de såkalte politivedtektene, men av politiloven og Grunnlovens bestemmelser om ytringsfrihet. Grunnloven trumfer med andre ord smittevernforskriften. Det har blant annet gitt Black Lives Matter-bevegelsen mulighet til å demonstrere utenfor Stortinget og koronaskeptikerne rett til å brenne munnbind samme sted.

Kommunen kunne ha henvist Sian til Holmennokken, slik forslaget til de nye politivedtektene la opp til. Men etter at Frp klagde inn vedtaket til Statsforvalteren (tidligere Fylkesmannen), og fikk medhold i at dette ville begrense ytringsfriheten, har ikke kommunen annet valg enn å stille arealer til disposisjon og håpe at politiet klarer å holde orden på folk.

Men til hvilken pris? Politiet vil foreløpig ikke si hvor mye penger de bruker på sikkerhet, bemanning og etterretning i forbindelse med Sian-markeringene i Drammen. Men vi snakker om enorme summer. Og årets turné har bare startet. Neste uke skal de til Sandvika, før de dukker opp i Oslo og dernest Hønefoss. Og neste år er det på'n igjen.

Det gir grunn til å spørre om det offentliges ressursbruk tjener hensikten, som ifølge Grunnlovens paragraf 100 er å «legge forholdene til rette for åpen og opplyst offentlig samtale». Det er i så fall lite i provokasjonsopplegget til Sian som minner om en slik samtale. Det er også et paradoks at politiet på den ene siden ikke kan stoppe et arrangement og begrunne det med risiko for vold og opptøyer – fordi det vil regnes som forhåndssensur, mens man på den andre siden planlegger massiv beredskap basert på den samme kunnskapen.

Ytringsfriheten må vernes om og forsvares hver eneste dag. Men verdien og oppslutningen om den er avhengig av at den forstås og er enkel å forklare. Opptøyene i Drammen viser at det ikke alltid er det, og derfor er disse dilemmaene som befinner seg innenfor ytringsfrihetens rammer, nødt til å løftes opp. Et naturlig sted vil være det pågående arbeidet i Ytringsfrihetskommisjonen, men vi har også alle et eget ansvar. Som en av heltene under lørdagens opptøyer, Anghel Ionel sier til Drammens Tidende: – Foreldre må følge opp barna sine. De må lære dem hva demokrati og ytringsfrihet er.

Les også: