Det sier litt om hvor de store verdiene befinner seg når Eiendomsdagen 2021 fyller Union Scene til randen med næringslivsfolk.

Men også hvor potensialet for å få fart på Drammen igjen er, som var gjennomgangstemaet for arrangementet.

Kanskje kan det leses med et snev av selvkritikk på bransjens egne vegne, men først og fremst var budskapet myntet på kommunens byråkrater og politikere, som ifølge eiendomsbransjen er altfor treige med å godkjenne eiendomsprosjekter og reguleringsplaner.

Dette er ikke den eneste årsaken, men faktum er at veksten har uteblitt i flere år, andre byer har vunnet kampen om de såkalte attraktive innbyggerne og Drammen er ikke lenger best i klassen på byutvikling.

Men noe er på gang i Elvebyen. Noe er i ferd med å løsne.

For selv om næringssjefen i Lillestrøm kommune var invitert for å fortelle om hvorfor de får det til på Nedre Romerike, at de vokser tre ganger så mye som Drammen og har etablert et tett samarbeid mellom kommune og næringsliv, så har de egentlig bare lært av Drammen. I likhet med en rekke andre byer og tettsteder.

Slik sett kan Drammen egentlig bare bla opp i sin egen samtidshistorie og lære av den. Blant annet at god byutvikling handler om sterke fagpersoner med visjoner og en plan, om hvor viktig det er at næringslivet og kommunen samarbeider, og hvor viktig det er med konkrete eksempler på hvor bra det kan bli.

Samtidig har verden forandret seg. Opinionen lar seg ikke lenger begeistre av et hvilket som helst signalbygg, og folk har etter en periode med massiv bygging av ensformige bygninger, blitt mye mer opptatt av kvalitet og bevaring av eldre bygg. Arkitekturopprøret er et godt eksempel på det.

Men ikke minst har næringslivet omfavnet FNs bærekraftsmål, EUs Green Deal og handlingsplan for bærekraftig finans. Ikke bare fordi man vil være med og redde verden, men fordi næringslivet, foruten å tjene penger, er glad i forutsigbarhet og tydelige rammebetingelser.

Som administrerende direktør i Stor-Oslo Eiendom Mathis Grimstad sa i sitt foredrag: – Vi heier på Oslo kommunes ambisjoner om å bli best i verden og klimanøytrale innen 2030. Det er bare tull å jobbe mot det, for vi er da konkurransemennesker.

Prinsippet om at byutvikling må skje på menneskenes premisser, ikke bilens, gjennomsyrer nå de fleste byutviklingsprosjekter rundt om i verden. Og folk liker det. Ikke fordi det er klimavennlig, men fordi det er bedre å leve slik. I flere år har byplanleggerne i kommunen snakket varmt om 15-minuttersbyen, om bilfrie boligområder og grønn mobilitet. Nå er det næringslivet selv som pusher på, noe foredragene på Eiendomsdagen ga tydelig uttrykk for.

Nevnte Grimstad annonserte at Stor-Oslo Eiendom har revet sitt siste bygg og fra nå av skal drive med gjenbruk. Vestaksen Eiendom satser stort på massivtre, som Spor X i Drammen. Og selskapet Strømsø United, et samarbeid mellom flere store eiendomsaktører i Drammen, kan bli stående som et eksempel på at dette hvileskjæret i byutviklingen faktisk har vært verdt det.

De har nå droppet planene om å bygge enda et parkeringshus på Strømsø torg til fordel for «attraktive byrom» med «kvalitet», og grønne områder der folk kan møtes og bare være.

Takk og pris for at det gikk tregt med de første planene.

Det er ikke dermed sagt at det kommer til å bli full match når eiendomsaktørene skal møte byplansjefen på date i rådhuset. Eller når reguleringssakene begynner å dukke opp på det politiske sakskartet. Det kommer garantert til å bli heftige debatter om byggehøyder, vern og infrastruktur også i tiden fremover.

Da Scala Eiendom presenterte sin14. etasjers høye «vegg» av et høyhus mellom CC og motorveibrua var det nok mange folkevalgte som satte kaffen i halsen. Kombinasjonen høyhus og fjerning av parkeringsplasser er for mange selve oppskriften på en krigserklæring. På den andre siden: Vi vil at utbyggere skal satse i Drammen. Vi har ikke råd til å takke nei til nye arbeidsplasser og flere innbyggere.

Alle disse dilemmaene er gode nyheter. Det betyr at det endelig skjer noe. Og når kommunens nye kommunalsjef for arealplan, klima og miljø Anne-Marie Vikla – eller byplansjef som hun egentlig burde tituleres som – inviterer eiendomsbransjen til samarbeide om å bli landets grønneste kommune, så er det vel bare å brette opp ermene.

Med næringslivet på lag er det i mange tilfeller opp til politikerne å følge opp sine egne hårete mål. Go for it!