Hjelpepleier og førstekandidat for Helsepartiet i Buskerud, Per Morten Bjørnstad, ytrer et alvorlig varsku for nye, planlagte kutt og sammenslåinger ved Blakstad psykiatriske sykehus. Er dette «pasientens helsevesen», Bent Høie?

Det krever mot å varsle når overmakten finner det for godt å sette sparekniven mot strupen på sårbare pasienter og utslitte ansatte. Det skjer nå ved Blakstad sykehus.

Per Morten Bjørnstad tar til moltmæle gjennom et innlegg i Drammens Tidende. Han snakker på vegne av mange helseansatte, både på Blakstad og ved institusjoner i hele landet som opplever at tilbudene kuttes til det uforsvarlige.


De fleste ansatte våger ikke å varsle, og de gjør klokt i å vegre seg. Som Helsepartiets førstekandidat, og kanskje snart som folkevalgt, har han et vern som hans kolleger ikke har. Bjørnstad kan snakke fritt. I helsetjenestene har vi sett mange, stygge historier om hva som skjer med ansatte som påpeker uholdbare forhold.

Bent Høie har til
det oppsiktsvekkende tatt sine helseforetak i forsvar, også når de kutter i den delen av helsetjenestene som Høie har instruert dem om å prioritere. Gang på gang har han bedt dem å styrke rus og psykiatri. Det motsatte skjer. Så toer Høie sine hender mens pasienter, pårørende og helsearbeidere blir stadig mer utsatt og motløse. Riksrevisjonen felte rett før sommeren en knusende dom over regjeringens satsing på psykisk helse (1) – «pasientenes helsevesen» er ord uten innhold.

Organiseringen av helsevesenet gjør at innsparinger på Blakstad ikke er uventet. Helseforetakets driftsbudsjett og investeringsbudsjett er det samme slik at penger til investering i nybygg i Drammen må hentes inn fra driften. Sykehuset har dels rammefinansiering og dels stykkprisfinansiering basert på diagnoser ved utskriving. Sykehuset tjener like mye om pasienten har et kort eller langt opphold.

For at sykehuset skal tjene mer, må de ha flere pasientopphold, men da må kostnadene holdes under kontroll. Selv om sykehuset produserer svingdørspasienter vil det ikke løse kapitalbehovet, med mindre kostnadene reduseres. Og det er vel det sykehusledelsen er på jakt etter. Takk for det motet du viser, Bjørnstad – noen må våge å si fra når økonomi tramper på pasienter, helseansatte, fornuft og etikk.

Situasjonen i norske sykehus er ute av kontroll. Mye er opp til velgerne. Helsepartiet ble startet fordi demokratiet må ha et verktøy for å ta til motmæle når helsekutterne skjærer til beinet -og enda litt lengre. Vi vil ha helse tilbake under demokratisk kontroll, der økonomi er virkemiddel og ikke som i dag -økonomisk overskudd. Helsepartiet har politikk for alle områder, bygget ut av helse.

Vil du ha ytterligere helsekutt så stem på Høyre eller Arbeiderpartiet som står lojalt bak dagens økonomistyre og byråkrativelde. Dersom du mener at helse er en investering i enkeltmennesker, samfunnet og i økonomien, så har du nå muligheten til å påvirke. Du finner oss i alle valglokaler i hele landet, og i Buskerud står Per Morten Bjørnstad først.

1. https://www.riksrevisjonen.no/rapporter-mappe/no-2020-2021/undersokelse-av-psykiske-helsetjenester/

LES OGSÅ: