DRAMMEN: Når Drammens gater byr på verken is eller snø, kan elsparkesyklene igjen settes ut i byen.

– Vi har ikke satt en spesiell dato, det er vær- og føreforhold som er avgjørende. Hvis det er vårlig og bart slik at det er trygt å kjøre, regner med at vi snart har dem på plass. Men hvis det kommer snø, må de tas inn igjen, sier overingeniør Gert Myhren i Samferdsel, vei- og parkforvaltning i Drammen kommune.

Før årsskiftet holdt Voi, Tier, Bird og Bolt til i Drammen. Myhren kan imidlertid opplyse at aktørene har kontrakter på ett år om gangen, og at de foreløpig har tegnet ny kontrakt med Bolt, Tier og Voi, men at de er i prosess med den fjerde.

Det er dog ikke de eneste som ønsker å tilby elsparkesykler til drammens befolkning. For nylig har selskapet Taxicab AS henvendt seg til kommunen.

LES OGSÅ: Her blir det forbudt å kjøre elsparkesykkel

Et miljøvennlig tilbud

Firmaet har ikke drevet med dette tidligere, men Ahmed Gondal i Taxicab AS forteller at de ønsker å starte med utleie av elsparkesykler da de ser på det som et miljøvennlig tilbud og et godt alternativ til kollektivtransport.

I fjor prøvde de å etablere seg i Oslo, men fikk søknaden avslått.

Nå prøver de altså igjen – denne gangen i Elvebyen, hvor de ønsker å starte opp i mai.

– Vi har tenkt til å prøve i de litt mindre kommunene. Og Drammen er en stor by etter Oslo, og nære, sier han, og tilføyer at de også har tenkt på å etablere seg i blant annet Ski, Sandvika, Sarpsborg og Fredrikstad.

– Det er litt tidlig å si

Ettersom aktøren ikke har fått tillatelse, men bare sendt inn en henvendelse, har de foreløpig ingen tanker om hvor i Drammen kommune de vil sette ut elsparkesykler eller hvor mange.

– Det er litt tidlig å si, vi skal se hvor stort markedet er og hvor det er behov. Vi kommer også til å se hvor i Drammen sparkesykler brukes, sier Gondal, som også meddeler at de kommer til å ha en aldersgrense på 18 år.

Strengere krav

Gert Myhren forteller at de som ønsker å etablere seg i Drammen kan ta kontakt med kommunen og at det kan skje når som helst.

– De må følge vilkårene, og må levere dokumentasjon før de får kontrakt.

Dokumentasjonen gjelder tre ting, informerer Myhren: Opplegg for å lære opp brukerne, opplegg for oppfølging og rydding av syklene samt dokumentasjon på at eventuelle kasseringer av elsparkesykler skjer på en miljøforsvarlig måte.

Når det gjelder vilkårene for bruk av elsparkesykler, meddeler Myhren at det på nasjonalt nivå er bestemt at det skal bli en promillegrense på 0,2. Dette informerte NTB om i fjor, hvor det også ble kjent at regjeringen også innfører påbud om hjelm for alle under 15 år og aldersgrense på 12 år.

Myhren opplyser at aldersgrensen kan bli en annen som følge av at det nå er nye forslag til regler for små, elektriske kjøretøy ute på høring.

– Der høres det nemlig om man skal forby «liten elektrisk motorvogn», elsparkesykkel på fortau. Dette innebærer økt risiko for elsparkesyklistene, og dermed hører man om aldersgrensen for bruk bør bli 16 år hvis det innføres forbud om ferdsel på fortau.

Han sier at Hovedutvalget for tekniske tjenester skal behandle Drammen kommunes høringsuttalelse 8. mars.

– De nasjonale reglene gjelder for alle, de kommunale vilkårene gjelder de som ønsker å leie ut på kommunens grunn, sier han, og tilføyer at kommunen også har fått noen strengere krav som gjelder aktørene i kommunen. Eksempelvis dokumentasjonen som er nevnt ovenfor, og at det nå er tydeliggjort at det ikke er lov å parkere på ledelinjer.

– Tidligere, når man parkerte på fortau, skulle det være to meter til fri ferdsel, men man kunne bruke skjønn hvis fortauet var smalere. Nå har vi gjort kravet om minst to meter til fri ferdsel absolutt. Hvis det nå er et smalere fortau enn to meter, kan man ikke parkere der. Vi har oppdatert og skjerpet inn en del av vilkårene, sier han.

Ingen regel på hvor mange aktører

Per nå har ikke Drammen kommune et tak på hvor mange aktører som kan etablere seg i Drammen, eller hvor mange sykler som kan bli plassert rundt omkring.

– Det er vanskelig å sette det riktige taket. Hva som er riktig kommer an på hvor stor del av kommunen sparkesyklene spres utover. Hvis alle plasseres ut i Drammen sentrum, vil «det riktige» antallet være annerledes enn om elsparkesyklene også spres ut i kommunedelene, uttaler Myhren

Han meddeler at markedet tilpasser seg tilbud og etterspørsel, men at de kommer til å følge tett med.

– Hvis det ikke fungerer like bra i år, gjør vi det kanskje annerledes neste år.